Betoonikrundiga minnakse uuele ringile (2)

Kudjapel paar aastat tagasi suurt vastuseisu tekitanud Margo Berensi plaan rajada sinna betooni tootmiseks vajalikud hooned, on n-ö uues kuues taas päevakorda kerkinud. Nüüd aga räägitakse lihtsalt lao- ja tootmishoonetest.

Firma Saare-Betoon OÜ soovib Lääne-Saare vallalt uusi lähtetingimusi detailplaneeringuga jätkamiseks. Palve on ettevõtte nimel esitanud Vallo Kappak, kuid ettevõtte juhatusse kuulub ka Margo Berens.

Tööstuse tn 27 asuv maatulundusmaa sihtotstarbega kinnistu  soovitakse jagada kaheks ning muuta kinnistute sihtotstarve äri- ja tootmismaaks.

Saare-Betooni esindaja kinnitab, et planeeringu jätkamiseks loobub tellija betoonisõlme ehitamisest ja soovib selle asendada muu tootmis- või äritegevusega. Näiteks ehitada lao, töökoja või piirduda vähem müra ja tolmu tekitava tootmisega kinnises ruumis.