Põhjatäht arhiiv

 • 2016. aastale panime piduliku punkti, kui pidasime 22. detsembril maha Kärla rahvamaja sarikapeo. Maja saab valmis 2017. aasta augustiks. Pildil vasakul abivallavanem Urmas Sepp ja paremal Lääne-Saare vallavolikogu liige Andres […]

  Kärla rahvamaja sarikapidu

  2016. aastale panime piduliku punkti, kui pidasime 22. detsembril maha Kärla rahvamaja sarikapeo. Maja saab valmis 2017. aasta augustiks. Pildil vasakul abivallavanem Urmas Sepp ja paremal Lääne-Saare vallavolikogu liige Andres […]

  Loe edasi...

 • Lääne-Saare vallavalitsuse 5. jaanuari istungi materjalid Personalikulude planeerimise aluste kinnitamine Kinnitati Lääne-Saare vallavalitsuse hallatavate asutuste personalikulude planeerimise alused. Kinnitati vallavalitsuse teenistujate personalikulude planeerimise alused. Hanke korraldamine Otsustati korraldada riigihange “Investeerimislaen” […]

  VALLAVALITSUSES

  Lääne-Saare vallavalitsuse 5. jaanuari istungi materjalid Personalikulude planeerimise aluste kinnitamine Kinnitati Lääne-Saare vallavalitsuse hallatavate asutuste personalikulude planeerimise alused. Kinnitati vallavalitsuse teenistujate personalikulude planeerimise alused. Hanke korraldamine Otsustati korraldada riigihange “Investeerimislaen” […]

  Loe edasi...

 • Lääne-Saare vallavolikogu algatas 30.11.2016 otsusega nr 1-3/16/75 “Asustusjaotuse muutmise algatamine” Lääne-Saare vallas Kogula, Paevere, Karida ja Vennati küla lahkmejoonte muutmise. Lahkmejoone muutmine on põhjendatud asjaoluga, et külade lahkmejoon kulgeb osaliselt […]

  Asustusjaotuse muutmise algatamise avalik väljapanek

  Lääne-Saare vallavolikogu algatas 30.11.2016 otsusega nr 1-3/16/75 “Asustusjaotuse muutmise algatamine” Lääne-Saare vallas Kogula, Paevere, Karida ja Vennati küla lahkmejoonte muutmise. Lahkmejoone muutmine on põhjendatud asjaoluga, et külade lahkmejoon kulgeb osaliselt […]

  Loe edasi...

 • Käesoleva aasta alguses alustas OÜ Prügimees kolmeaastase korraldatud jäätmeveo perioodiga (1.01.2017–31.12.2019) Lääne-Saare valla haldusterritooriumil (edaspidi VALD). VALLA territooriumil elavatele või majapidamisi omavate kodanikele saatis osaühing Prügimees vahetult enne jõule masspostituse […]

  Uutest Lääne-Saare valla territooriumil kehtivatest prügiveolepingutest

  Käesoleva aasta alguses alustas OÜ Prügimees kolmeaastase korraldatud jäätmeveo perioodiga (1.01.2017–31.12.2019) Lääne-Saare valla haldusterritooriumil (edaspidi VALD). VALLA territooriumil elavatele või majapidamisi omavate kodanikele saatis osaühing Prügimees vahetult enne jõule masspostituse […]

  Loe edasi...

 • 28. detsembril külastas Lümanda põhikooli riigikogu aseesimees Enn Eesmaa, temaga olid kaasas nõunik Grete Šillis ja Keskerakonna Saaremaa juht Janne Nurmik. Direktor Liia Raun ja õpetaja Urve Vakker tutvustasid kooli […]

  Riigikogu aseesimees Enn Eesmaa Lümandas

  28. detsembril külastas Lümanda põhikooli riigikogu aseesimees Enn Eesmaa, temaga olid kaasas nõunik Grete Šillis ja Keskerakonna Saaremaa juht Janne Nurmik. Direktor Liia Raun ja õpetaja Urve Vakker tutvustasid kooli […]

  Loe edasi...

 • Olen kirjutanud MTÜ Randvere Tööõppekeskuse tegemistest ja huvitavatest seikadest. Seekord mõtlesin, et kirjutaks ühe kokkuvõtva artikli meie siin osutatavatest erihoolekandeteenustest ja erivajadustega inimeste valmistatud toodetest. Usun, et paljude jaoks pole […]

  MTÜ Randvere Tööõppekeskuse 2016. aasta tegemistest

  Olen kirjutanud MTÜ Randvere Tööõppekeskuse tegemistest ja huvitavatest seikadest. Seekord mõtlesin, et kirjutaks ühe kokkuvõtva artikli meie siin osutatavatest erihoolekandeteenustest ja erivajadustega inimeste valmistatud toodetest. Usun, et paljude jaoks pole […]

  Loe edasi...

 • Lääne-Saare vallavolikogu 20. detsembri istungil otsustati: 1) muuta Lääne-Saare vallavolikogu 18.12.2014 määrust nr 4 “Lääne-Saare Vallavalitsuse palgajuhend”; 2) anda nõusolek rahaliste kohustuste võtmiseks; 3) suunata II lugemisele Lääne-Saare valla teede […]

  VALLAVOLIKOGUS

  Lääne-Saare vallavolikogu 20. detsembri istungil otsustati: 1) muuta Lääne-Saare vallavolikogu 18.12.2014 määrust nr 4 “Lääne-Saare Vallavalitsuse palgajuhend”; 2) anda nõusolek rahaliste kohustuste võtmiseks; 3) suunata II lugemisele Lääne-Saare valla teede […]

  Loe edasi...

 • Jõuluaeg on tegus aeg ja seda oli ta ka Lääne-Saare valla noortevolikogu jaoks. 11. detsembril korraldasime heategevusliku advendikontserdi Nasva klubis. Kontserdi korraldamise eesmärk oli teha head ja annetada kogu tulu […]

  Noortevolikogu heategevuslik kontsert

  Jõuluaeg on tegus aeg ja seda oli ta ka Lääne-Saare valla noortevolikogu jaoks. 11. detsembril korraldasime heategevusliku advendikontserdi Nasva klubis. Kontserdi korraldamise eesmärk oli teha head ja annetada kogu tulu […]

  Loe edasi...

 • Lääne-Saare vallavalitsuses alustas 2. jaanuarist tööd geoinfospetsialist Argo Riik (pildil), kelle peamised tööülesanded on topo-geodeetiliste mõõdistus- ja uurimistööde kontroll, arhiveerimine ja väljastamine ning geoinfo registrite pidamine. Argo Riik on hariduse […]

  Saame tuttavaks: uus töötaja Lääne-Saare vallas

  Lääne-Saare vallavalitsuses alustas 2. jaanuarist tööd geoinfospetsialist Argo Riik (pildil), kelle peamised tööülesanded on topo-geodeetiliste mõõdistus- ja uurimistööde kontroll, arhiveerimine ja väljastamine ning geoinfo registrite pidamine. Argo Riik on hariduse […]

  Loe edasi...

 • Igal aastal süütab keegi kuusel küünlad, mille leegid toovad vaikset jõulurahu. Ja su südamesse mahub korraga nii palju head, et seda jagama sa pead… Erika Esop Taas on üks aasta […]

  Vallavanema veerg

  Igal aastal süütab keegi kuusel küünlad, mille leegid toovad vaikset jõulurahu. Ja su südamesse mahub korraga nii palju head, et seda jagama sa pead… Erika Esop Taas on üks aasta […]

  Loe edasi...

 • 10. detsembril tähistasime Kärla spordihoones lõbusa koosviibimisega Lääne-Saare valla teist sünnipäeva. Tervituskontserdil esinesid naisrühm Kadaka Mari ja Kärla muusikakooli ansamblid. Tervitama tuli meid isiklikult ka Esna vallavanem Paavel Koosaar. Rahvast […]

  Lääne-Saare valla teine sünnipäev!

  10. detsembril tähistasime Kärla spordihoones lõbusa koosviibimisega Lääne-Saare valla teist sünnipäeva. Tervituskontserdil esinesid naisrühm Kadaka Mari ja Kärla muusikakooli ansamblid. Tervitama tuli meid isiklikult ka Esna vallavanem Paavel Koosaar. Rahvast […]

  Loe edasi...

 • 25. novembri õhtul täitus Kihelkonna koolimaja rõõmsate kilgete ja pillihelidega – kohal oli Kärla muusikakooli traditsiooniline pillilaager. Sügise jooksul omandatud palad olid kuulajatele ette kantud hiljuti toimunud õpilaskontserdil, seega oli […]

  Traditsiooniline pillilaager Kärla muusikakoolis (1)

  25. novembri õhtul täitus Kihelkonna koolimaja rõõmsate kilgete ja pillihelidega – kohal oli Kärla muusikakooli traditsiooniline pillilaager. Sügise jooksul omandatud palad olid kuulajatele ette kantud hiljuti toimunud õpilaskontserdil, seega oli […]

  Loe edasi...

 • Kätte on jõudnud kauaoodatud jõuluaeg. See aeg on eriline, sest me naeratame rohkem, oleme sõbralikud ja sallivamad. Me veedame rohkem aega oma sõpradega ja veel rohkem perega. Kärla koolipere on […]

  Oh jõuluaeg, oh jõuluaeg!

  Kätte on jõudnud kauaoodatud jõuluaeg. See aeg on eriline, sest me naeratame rohkem, oleme sõbralikud ja sallivamad. Me veedame rohkem aega oma sõpradega ja veel rohkem perega. Kärla koolipere on […]

  Loe edasi...

 • Seoses 1.01.2017 algava uue korraldatud jäätmeveo perioodiga, millesse on hõlmatud ka endine Lümanda piirkond, toetab Lääne-Saare vallavalitsus sealsete elanike segaolmejäätmete konteineri soetamist. Vastavalt vallavalitsuse 21.06.2016 korraldusele nr 284 toetatakse ühepereelamu […]

  Segaolmejäätmete konteinerite soetamise toetus Lümanda piirkonna elanikele

  Seoses 1.01.2017 algava uue korraldatud jäätmeveo perioodiga, millesse on hõlmatud ka endine Lümanda piirkond, toetab Lääne-Saare vallavalitsus sealsete elanike segaolmejäätmete konteineri soetamist. Vastavalt vallavalitsuse 21.06.2016 korraldusele nr 284 toetatakse ühepereelamu […]

  Loe edasi...

 • Lääne- Saare vallavalitsuse 6. detsembri istungi materjalid Isikliku kasutusõiguse seadmine Seati isiklik kasutusõigus Elektrilevi OÜ kasuks 29 m² ulatuses valla omandis olevale Viiumäe teele. Hajaasustuse programmi lõpparuande kinnitamine Kiideti heaks […]

  VALLAVALITSUSE ISTUNGID

  Lääne- Saare vallavalitsuse 6. detsembri istungi materjalid Isikliku kasutusõiguse seadmine Seati isiklik kasutusõigus Elektrilevi OÜ kasuks 29 m² ulatuses valla omandis olevale Viiumäe teele. Hajaasustuse programmi lõpparuande kinnitamine Kiideti heaks […]

  Loe edasi...

 • Lilbi küla Moto, Laise, Mora ja Jurna detailplaneeringu kehtestamine Lääne-Saare Vallavolikogu 30.11.2016 otsusega nr 1-3/16/73 kehtestati Lilbi külas Moto, Laise, Mora ja Jurna maaüksuse detailplaneering pindalaga ca 45 ha. Planeeringu […]

  DETAILPLANEERINGU KEHTESTAMINE

  Lilbi küla Moto, Laise, Mora ja Jurna detailplaneeringu kehtestamine Lääne-Saare Vallavolikogu 30.11.2016 otsusega nr 1-3/16/73 kehtestati Lilbi külas Moto, Laise, Mora ja Jurna maaüksuse detailplaneering pindalaga ca 45 ha. Planeeringu […]

  Loe edasi...

 • Nasva alevikus Pääsusilma ja Kullerkupu detailplaneeringu mittealgatamine Lääne-Saare Vallavalitsuse 6.12.2016 korraldusega nr 2-3/16/482 otsustati mitte algatada Nasva alevikus Pääsusilma ja Kullerkupu detailplaneeringut. Saarte Metsamajanduse OÜ esitas Lääne-Saare Vallavalitsusele 30.08.2016 taotluse […]

  DETAILPLANEERINGU MITTEALGATAMINE

  Nasva alevikus Pääsusilma ja Kullerkupu detailplaneeringu mittealgatamine Lääne-Saare Vallavalitsuse 6.12.2016 korraldusega nr 2-3/16/482 otsustati mitte algatada Nasva alevikus Pääsusilma ja Kullerkupu detailplaneeringut. Saarte Metsamajanduse OÜ esitas Lääne-Saare Vallavalitsusele 30.08.2016 taotluse […]

  Loe edasi...

 • Lääne-Saare vallavalitsus jagab veterinaar- ja toiduameti (VTA) infokirja, mille kohaselt on Euroopas levimas kõrge patogeensusega linnugripp kodulindudel. Lindude gripp on väga nakkav (seedetrakti või hingamisteede kaudu) ja ägedalt kulgev lindude […]

  Linnugripp

  Lääne-Saare vallavalitsus jagab veterinaar- ja toiduameti (VTA) infokirja, mille kohaselt on Euroopas levimas kõrge patogeensusega linnugripp kodulindudel. Lindude gripp on väga nakkav (seedetrakti või hingamisteede kaudu) ja ägedalt kulgev lindude […]

  Loe edasi...

 • 2. detsembril tuli Eesti läänepoolseima, Lümanda kooli kolmel õpilasel ärgata juba öösel kolme paiku, sest 4.30 alustati sõitu Tartusse. Üle-eestilisest koolidevahelisest joonistusvõistlusest võttis Lümanda põhikooli esindus osa kolmandat korda. Kuna […]

  Saarlased ERM-i joonistusvõistluse

  2. detsembril tuli Eesti läänepoolseima, Lümanda kooli kolmel õpilasel ärgata juba öösel kolme paiku, sest 4.30 alustati sõitu Tartusse. Üle-eestilisest koolidevahelisest joonistusvõistlusest võttis Lümanda põhikooli esindus osa kolmandat korda. Kuna […]

  Loe edasi...

 • Novembrikuus lõpetasime KOP-i toetuse abil ahjuehituse. Enne pottsepa tulekut sai korraldatud talgupäev, kus lõhkusime vana kasutuskõlbmatuks muutunud ahju välja. Vanad ahjukivid hoidsime alles ning nüüd kerkib nendest uus sein, taaskasutus […]

  KOP-toetuse ja vabatahtlike abiga sai Randvere seltsimaja uue ahju

  Novembrikuus lõpetasime KOP-i toetuse abil ahjuehituse. Enne pottsepa tulekut sai korraldatud talgupäev, kus lõhkusime vana kasutuskõlbmatuks muutunud ahju välja. Vanad ahjukivid hoidsime alles ning nüüd kerkib nendest uus sein, taaskasutus […]

  Loe edasi...

1 - 20123...1020...» »