Keemiaga ei taha mässata

Keemiaga ei taha mässata

 

Mahetootjaks sai Riido talu aastal 2000, kuid juba enne ei kasutatud seal ei mürkkemikaale ega väetisi, vähesel määral tarvitati vaid mineraalväetist.

Põhiline on piimakari, lisaks lihaveised. Piimakarjas on 57 lehma keskmise piimaanniga 6000 kg aastas, mida peremees peab mahetootmise kohta üsna normaalseks. Lihapõhikarja on 40 ringis, neist enamik anguse tõu ristandid, kes müügiks pole mõeldud.

Kuna Jaani abikaasa on Väimelas veterinaariat õppinud ja seemendamisoskused omandanud, siis võimaldab see katsetada ja erinevaid tõugusid ristata. „Ristandite puhul on juurdekasv parem,” kinnitab peremees. Noorloomadega kokku tuleb ligi 200.

Talupidamisega hakkas Jaan tegelema juba 1991. aastal, kuna taluseaduse alusel saadi vanaisa talumaid tagasi 50 ha ringis, sellest põllumaad 6 hektarit, ülejäänu moodustas mets, padrik ja natuke karjamaad.

Praegu on talul kasutada 500 ha maad, millest päris oma 150 ha, ülejäänud maa renditakse. Maa hulgas on ka poollooduslikud kooslused ja karjamaad, mis toetuste alla ei lähe. Kuigi rendimaaga – vaatamata sellele, et lepingud on pikaajalised – on juhtunud, et pärisomanik selle maha müüb, erilist muret see ei valmista. „Põllumaa on jäänud ikkagi minu kätte, sest ega Tallinnast inimene siia põldu pidama tule,“ ütleb Jaan kogemuse põhjal.

Igal aastal läheb piimatööstusse keskeltläbi 250 tonni piima, kuna kvoot, mis piiranguks seab alla 300 tonni, rohkem ei võimalda. „Taotlesime kvooti juurde küll, aga see võimalus on nii piiratud, sest taotlejaid oli sel aastal palju… Aga tulevikus, võib-olla nelja aasta pärast, seda kvooti enam ei ole,“ viib Riido talu peremees jutu teisele lainele.

Mis siis saab?

„Siis juhtub see, et toodetakse ja turg paneb asja paika!“

Kui palju veiseliha tööstusse läheb?

„Paar-kolm looma läheb kuus,“ rehkendab Jaan valjusti ja saab aastatoodanguks 10–15 tonni.

Riido talus ilma abita hakkama ei saada, tööl on veel neli inimest: kaks traktoristi, üks lüpsja ja laudas abiline-karjak. Tegemist on ühe perekonnaga, kelle kohta peremees lausub vaid häid sõnu.

Vastuseks küsimusele ühiskondlike ametite pidamise kohta nimetab Jaan esimesena maherestorani, mille seitsmeliikmelisse osanikeringi ta kuulub. „Kuigi kõige pingelisemad kolm kuud on läbi, rahvast siiski üritustel käib. Ots-otsaga tuleme kokku ja see on kõige tähtsam,“ on Jaan Kiider sel aastal käivitunud ettevõtmise suhtes lootusrikas.

Peale selle kuulub Jaan Kiider veel Saaremaa Taluliidu, MTÜ Eesti Mahe ja Saare Mahe juhatusse.

„Saaremaal on mahetootjaid 120 ringis, aga enamjagu toodab oma tarbeks,“ võtab Jaan kokku maherestorani jaoks kevadise maitserohelise saamise kasinad võimalused. Paraku on kasin ka inimestevaheline koostöövalmidus, mis mujal maailmas tunduvalt parem. „Aga riiklikult on seda siiski soosima hakatud,“ on Jaan optimistlik PRIA-st hiljuti saadetud küsitluslehele viidates, kus iga-aastaselt lubatakse suisa 20 miljonit krooni jagada organisatsioonidele, kellest mahetootjaile kasu on.

Ega toetusi lihtsalt saa – paberimajandus peab väga täpne olema. „Kui sa siin kas või kogemata 3 protsenti eksid, siis vähendatakse toetuse alla kuuluvat pinda juba kolm korda. Nii et, karistused on ranged,“ tõdeb Jaan.
Veel räägib Jaan selle suvisest klaarimisest PRIA-ga, mis talunikele siiski positivselt lõppes.

Muude tegemiste kohta ütleb Jaan, et kalal käiks küll, kui aega oleks. See-eest on igal aastal mujal maailmas saadud reisimas käia, mis tänu organisatsioonidele, kuhu mahetootjad kuuluvad, teoks saanud. Kuid reisid pole pelgalt lõbu, vaid põhiliselt ikka õppereisid. Sel aastal õnnestus käia Saksamaal sealsetelt mahetootjatelt kogemusi saamas.

Perspektiivide kohta ütleb Jaan, et igal aastal on tegevust laiendatud, kuid ega seda päris lõpmatuseni teha saa, sest karjamaid lauda ümber ei jätku.
Kuid lihaveiste jaoks tuleb uus laut kindlasti ehitada.

Janek Kuusk, Riido talu töömees:

Jaan on tubli ja ettevõtlik inimene. Ega siinkandis neid palju pole, kes mahepõllumajandusega tegelevad. Riido talu mahe piim ja liha on hinnas. Hea meel, et saan oma osa ka tootmisse anda.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 64 korda, sh täna 1)