Lihtne küsimus: Kuidas saab tellida invataksot? (1)

Invataksoks nimetatakse sõidukit, mis on spetsiaalselt kohandatud eelkõige ratastoolis inimeste, kuid ka liikumis-, nägemis- , vaimu- või muu puudega inimeste, nende pereliikmete või abistajate transportimiseks neil juhtudel, kui ühistranspordivahendit ei ole võimalik kasutada.

Invasõiduk mahutab kas ühe või mitu ratastooli ning selles on olemas ka ratastoolitõstuk või vastav teisaldatav kaldtee. Invataksot saavad taksofirmade kaudu tellida kõik inimesed, kes seda vajalikuks peavad.

Sotsiaalteenuseks  muutub invatakso kasutamine siis, kui kohalik omavalitsus või keegi muu teenuse osutaja kompenseerib kasutajale sõidukulu kas osaliselt või täielikult. Invatakso teenus on üks paljudest sotsiaalhoolekandeteenustest vastavalt EV Sotsiaalhoolekande seadusele.

Invataksoteenuse kättesaadavuse, isikute ringi, kellele ja millises mahus teenust kompenseeritakse, sätestab iga kohalik omavalitsus oma vastavate otsustega. Kindlasti võetakse arvesse iga inimese konkreetseid vajadusi ja võimalusi.

Saare maakonnas on ainsana sätestanud invataksoteenuse kasutamise korra Kuressaare linn kui kõige suurema elanike arvuga omavalitsus. Teised maakonna omavalitsused kompenseerivad oma elanikele transpordile, kaasa arvatud ka invataksole, tehtud kulutused kuludokumentide alusel ja vallavolikogu kehtestatud sotsiaaltoetuste maksmise korra alusel.

Saare maavalitsuse sotsiaal- ja tervishoiu osakonna juhataja asetäitja Lea Pool

Vastab Kuressaare linna
sotsiaalnõunik
Piret Tenno

Vastavalt Kuressaare linnavolikogu määrusele osutatakse invataksoteenust liikumis-, nägemis- ja vaimupuudega klientidele ravi-, rehabilitatsiooni- või hoolekandeasutusse sõiduks või siis, kui transport on vajalik isiku esmaste vajaduste rahuldamiseks. Esmaste vajaduste rahuldamise mõte on, et inimesel oleks võimaldatud vajadusel ka sõit toidupoodi, apteeki, panka või mõnda teise ametiasutusse kindlustamaks ja lihtsustamaks tema iseseisvat toimetulekut.

Invatakso tellimiseks tuleb helistada Kuressaare linnavalitsuse sotsiaal- ja tervishoiuosakonna telefoninumbrile 45 33 678, kus tellimus registreeritakse ja edastatakse invataksoteenust pakkuvale firmale. Ratastooli transportimise soovi korral on vajalik takso tellimine vähemalt 1 ööpäev ette.

Sotsiaal- ja tervishoiuosakond asub ajutiselt Tolli tn 9 Kuressaare linna päevakeskuses, kus on võimalik vajadusel ka kohapeal invatakso tellimus esitada. Nädalavahetusele planeeritud sõidud on soovitatav ära tellida hiljemalt reedel, kuna nädalavahetustel on sotsiaal- ja tervishoiuosakond suletud.

Ühe kilomeetri taksosõidu hind on hetkel kehtiva invatakso teeninduslepingu järgi 10 krooni, sõidualustamise tasu on 15 krooni ja ajatariif, mida ei rakendata kliendi ootel esimese 10 minuti jooksul, ootetunni tasuna 220 krooni tund. Teenuse eest tasub klient 1/3 osa sõidu kogumaksumusest ja linnavalitsus 2/3 sõidu kogumaksumusest. Limiiti ametlikult hetkel kehtestatud ei ole. See teenus on kasutamiseks ainult Kuressaare linna elanikele.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 240 korda, sh täna 1)