Linnavolikogu muretseb haigla hooldekodu pärast

Kuressaare linnavolikogu saatis linnavalitsusele seoses probleemidega Kuressaare haigla hooldekodus märgukirja.

Märgukiri põhineb volikogu sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni ning linnakodaniku komisjoni poolt hooldekodu külastamisel tõstatunud probleemidel. Komisjonid leiavad, et hooldekodu kui vanurite hoolduseks vajalikku asutust tuleb arendada, parandada pakutava teenuse kvaliteeti ja maksta hooldajatele nende tööd väärtustavat palka.

„Oleme murelikud eeltoodud probleemide tõttu vanurite hoolekandega ja palume teada anda, milline on linnavalitsuse nägemus haigla hooldekodu vajalikkusest, selle arendamise ja majandusliku toetamise võimalustest,“ öeldakse linnavalitsusele saadetud volikogu märgukirjas. „Loodame, et komisjonide tähelepanekud ja arutelu antud teemal aitavad kaasa linna vanurite hoolekande valdkonna olulisuse teadvustamisele ning selle kaudu olemasolevate probleemküsimuste kiiremale lahendamisele.“

Sotsiaal- ja tervishoiukomisjon on alates märtsikuust arutanud hooldekodu teemat korduvalt, kuid mõistlikke lahendusettepanekuid tulnud ei ole, öeldakse märgukirjas. Samas on kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse ja sotsiaalhoolekandeseaduse järgi vanurite hoolekanne linna kohustuslik ülesanne.

Kuressaare haigla hooldekodu probleem tõusetus volikogu komisjonide päevakorda tänavu märtsis mitmete hooldekodu endiste ja praeguste klientide lähedaste esitatud arvamuste, küsimuste ja mõningase kriitika tõttu hooldekodu aadressil.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 24 korda, sh täna 1)