Minu poliitiline aktiivsus viis üllatava avastuseni (2)

Minu poliitiline aktiivsus viis üllatava avastuseni

 

Olen viimasel nädalal olnud n-ö poliitiliselt aktiivne. Lugesin seadusi, määrusi, aga eriti LINNA ARENGUKAVA, mille nn alusmaterjal pärineb aastast 1999 ning lugemise hetkel kehtis aastani 2008 (kaasaarvatud).

Mis mind seda hiigel-lugemist (47 lk + tabelid) ja süvenemist ette võtma ajendas? Alguse sai asi lähenevast volikogu istungist, mis toimus neljapäeval, ja mille esimene päevakorrapunkt oli selle spaa, mida plaanib ehitada lennufirma Avies ja millest olen varem juba kirjutanud, detailplaneeringu teine lugemine.

Kuigi volikogu istungid toimuvad II korrusel – seega minule vastunäidustatud kõrgusel –, võtsin pähe, et saagu või hullem, aga ma vean end kohale. Et istun nurgas ja distsiplineerin volikogulasi pilguga, sest külalistel pole istungitel sõnaõigust.

Üks päevakorrapunktidest oli volikogu istungil ka „Kärdla linna arengukava muutmine” ja kuna aeg on avalik ning materjalid kättesaadavad, tekkis huvi arengukava vastu üldse. Suur oli lugema hakates mu üllatus, kui avastasin, et meie arengukava tagab järjepidevuse 1999. a arengukavaga ja seda on muudetud vaid kahel korral: 2003. ja 2005. aastal.

Kõik arvandmed (alates Kärdla linna elanike arvust, vanuselisest struktuurist, töötutest, puuetega inimestest kuni ettevõtluseni välja) pärinevad 2003. aastast! Elanike arv ühes lõigus 4200, teises ja tabelis 4000, ei mingit tõesust…

Eriti köitis mind muidugi peatükk pealkirjaga „Sotsiaalvaldkond” ja sealt „Koduteenused”. Selgus, et meil on Kärdla linnas 2 hooldajat ja 10 koduteenuse kasutajat. Elanikkonnast on aga sügava, raske ja keskmise puudega inimesi 182 ja vanureid kodusel hooldusel 10. See kõik aastal 2003. Punkt „Koduteenused” sisaldab ka viidet linnavalitsuse määrusele 03.04. 2002, mis jääb muutmata!!!!!

Kogu ARENGUKAVA muudatustest 2007. aastal on esimene: lisada arengukava I peatükki, mis on sissejuhatus, täiendav lõik „Arengukava kehtib aastani 2012”. Edasi muudetakse jäätmekäitluse punkti, sest tuleb ju täiesti uus kord, sõnastatakse ümber (NB! Mitte ei muudeta arvandmeid!) sotsiaalvaldkonda puudutav, nähakse ette lasteaiakohtade arvu suurendamist ning kõige enam puudutavad arengukava muudatused äsjaavatud Hiiumaa teavitamis- ja nõustamiskeskust, mis on ka mõistetav, sest seda asutust meil varem ju polnud.

Linna üldplaneeringust, mis pidi valmima 1. jaanuariks 2006, taas mitte sõnagi! Kehtima jääb (kas ikka ja igavesti?) p 5.4.7: „Kärdla linna üldplaneering on koostatud generaalplaanina 1990. Generaalplaan on moraalselt vananenud ja täidab seadusega üldplaneeringule pandud ülesandeid osaliselt.”

Arengukava on tervikuna vananenud, nagu juba öeldud – arvandmed viimseni valed, aga meie volikogu muudab sõnastust ja pikendab kehtivust.
Huvitav, kas kõik volikogu liikmed on seda üldse lugenud?

Arengukava peaksid tegelikult lugema kõik aktiivsed kodanikud.

Kas ma intrigeerisin teid üles otsima (kas siis füüsiliselt, paberkandjal, mida saab igaüks oma omavalitsusest tellida, või internetist) ja läbi lugema teie linna või valla arengukava?

Äkki on need kõik niisamuti vananenud?

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 45 korda, sh täna 1)