Kõige rohkem käiakse Kuressaares tööl Pihtla ja Kaarma vallast (3)

Kõige rohkem käiakse Kuressaares tööl Pihtla ja Kaarma vallast

 

Firma Positium LBS poolt passiivse mobiilpositsioneerimise meetodil kogutud andmete põhjal on Kuressaare linnaga kõige tihedamini seotud Pihtla ja Kaarma vald, kust käib Kuressaares tööl ligikaudu 37 protsenti inimestest.

Kuressaares käib tööl ka üle 20 protsendi Salme ja Kärla valla elanikest. Kuressaarest kaugenedes elanike seotus tuumiklinnaga väheneb. Kõige vähem on Kuressaarega seotud Saaremaa idaosa: Orissaare, Laimjala, Pöide ja Muhu vald.

Võrreldes mobiilpositsioneerimise andmeid 2000. aasta rahvaloendusega (vt tabel), ilmneb, et lähivaldades on seotus Kuressaarega kasvanud, kaugemates valdades on aga Kuressaares töötavate inimeste osakaal jäänud samaks või vähenenud.

Ühe põhjusena võib välja tuua pärast 2000. aastat kiirenenud uute elamute rajamise Kuressaare lähiümbrusse, kuhu tullakse nii Kuressaarest kui ka mujalt Saaremaalt. Töökohad koonduvad aga endiselt Kuressaarde.

Mandri-Eesti linnadest käivad saarlased kõige tihedamini Tallinnas, Pärnus ja Tartus. Selgelt tuleb esile ka Virtsu ümbrus ning maantee Virtsust Tallinnasse ja Virtsust Pärnusse. Mainitud kohtadest vähem, kuid siiski märgatavalt, on käidud ka Viljandis.

Firma Positium LBS viis uuringu läbi Kaarma valla tellimusel ja koostöös Eesti suurima mobiilsideoperaatoriga EMT, kelle turuosa mobiilsideteenuste valdkonnas on hinnanguliselt ligikaudu 50 protsenti. 2000. aasta andmed pärinevad uuringust “Eesti linnade mõjualad ja pendelränne”, mis põhineb rahvaloenduse andmetel (Tammaru 2001).

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 41 korda, sh täna 1)