Na, tervidust teitele! (3)

Na, tervidust teitele!

 

Neh, sii ma nüid ole, eel ragiseb peel nat laseks laudu lebi. Äi mina tea paramad, mes asi see üle köis. Kuramas, eila peksis köha ka nenda, et pörand ühna liikus ja vanamor tegi moole öösse kellu kolme aegu ühe mötteliseld selgeks, et puid magadiskambris äi löhuda mette ning vaatku ma omale teina koht, kui ma une asemel muude asjadega mässa.

Ta muidud lohudas mind, et senne moodiga ma vaevald jöuludeni vasta pea.

Neh, ma kodisi siiss elutuppa, adrisi teki peele ning panin tilleviisuri ka mängima. Nehja ja seel ma sattusigid nöukse saate peele, kuis näidas müs moodi vene tüdruguid Türgisse mailma keikse vanema ammede peele müidakse. Ning karistuseks pole mihele senne eest rohkem midad möistet, kui viis aastad tingimis!

Et leks kohtu saalist välje ning akas otsekohe uut liha osmanide jäuks valmis vaatma. Ega tüdrugu eest pidi ta 500 tollart saama, mes meite rahas teeb midad üle 5000 krooni. Ja ega aasta pidi pool miljunid tüdrugud sedamodi üle maailma seksi orjaks tehtama. Ütle nüid, mes asja sii raha eest eige ee äi tehta. Ma mötlesi, et vöiks jo ka midad nöukest nuputa, mes pinsile röömpsama numbri juure annab. A kidast mool mede külast maha parselda oo?

Mette kidad, sest änamjägu oo keik vanad mutid, kis kudadmoodi oma meestega katsuvad akkama saada ning mönel oogid nee asjad nii aravaks jeend, et ainuld isade peeva lubadakse midad ee terita. Nehja, nee kis sii ennevanaste vehe löbusamad olid, nee oo surnd ning pole kuulda olnd, et Peetrus oleks nad pörgu tagas peksnd. Ning äga nöukest pole sool taris jo väävöimuga kuskispoole viia ka mette – söuke leheb ise lauluga ning saba selgas.

Nenda, et ka keikse parama tahtmise juures moost seda vad süitenööri äi saa.

Mis sii aga välje peeb mötlema, seda ka äi tea. Sest kroon oo jübi nenda pitkaks venind, et kui ma poodiuksest välje pääsi, siiss oo koidula teina ots ikka veel Manni püus ning mette kuidad moodi ta lahti äi kähta lasta. Nenda jeebkid taale vöit ning moo rahakott peeb jälle kautuse ee tunnistama. A naagut ma lehtest lugend ole, oo see alles algus ning tuleva aasta saab nähje, kui kaua mei jäksame vasta pidada, kui keik asjad ropsuga jälle kallimaks lehtvad.

Teedsa, ma mötlesi sedamodi, et see jütt, et mei saame viieteisme rikkama Euroopa riigi ulka, oo täitsa öige jütt. Ma arva, et mei mitte ainuld äi saa, a mei jüba oleme seel, sest vaada – inimest peevad jo rikkad olema, kui jäksavad poodis edasi köia, autuga söita, illektrid kodu pöleta ning vahel möne pudeli ölut ka omale lubada. Vaene rahvas jo seda äi jäksa. Nenda, et pole sii vöimuparteil midad süid panna, et naad ennem valimis valetast. Mei oleme ise tolugst, et pole asjast aru saand.

Nehja, riigieelarve pidi jo ka tuleva aasta jäuks ajalooline tulema, nenda, et pole sii soiguda midad.

Nehja, kui oogid sedas, et raha akab ennem töutet peeva ähk pintsipeeva vägise kandast näitme, siiss ma arva, et ma löitsi senne vasta rohu ka.
Mei köisime vanamoriga sii eelmis laube Juhani juures – taal oli sünnipeev ning midad ümargust tuli jüba ette. Seel oli siiskid külalisi ka, a päris vööruid äi ole olnd. Juhani tütar ja väimees oli muidud ka. Siiss ma pani tehele, et noorigul oli mingitsugune plaaster sii keevarre peel ning ma ise mötlesi, et mes see muud saab olla, kui see va suitsedamise vastane asi.

A äi ole olnd! Tuli välje, et see oo nöuke plaaster, mes üleliiksed kilud pidi mühinal alla vetma. Mool pole aitand nii palju uurida ka mette, a ma sai aru, et sööma tahtmise aeb see nii eemale, et peeva pitkul sa p`taha supikaussi mette nähjagid – umigu paned plaasteri peele ning öhtaks oled jüba tüki maad peenem. A mool tuli siiskid vehene kahtlus sesse, et jo sii peeb ikka vehe ette vaatma ja arvestama ka. Muidu oo sedas, et unustad senne va plaasteri peele ning äi saa arugid, kui naha alla paljas kont oo jeend ning järgmine vaatus oo jüba must kilekott.

A teise külje peeld oo see vist ainam asi, mes so poodist eemal ojab. Neh, a kui palju nöuke liistagas maksab, senne ma unustasi küsimatta. Ja vehe äi maksa ta mette.

Nenda oo ikka sedas, et nokk oo kinni ja saba lahti ja sa peed easte rehendama, muidu vöibkid sool saba lahti jeeda.

Neh, olga ning!

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 46 korda, sh täna 1)