November öetse olevad masenduse kuu

Üks mo vana sõber küsis korra, kut ta olli jälle muigutes ühe vähe mõtteta küsimuse esitan ja ma sellele irmsaste vastata katsusi, et miks ma ometi ep saada tatta pitkalt. Sõukse jutu piale. Nüid ma ole mitu nädalid selle asja üle koalun ja jutt jummala õige – kõikidele küsimustele põle tariskid vastussid leida. Elu läks natusse kergemaks.

Kunagid üks vahva vanamemm ütles koa, et ärge juurelge ühtelugu kõikide asjade üle. Elate muidu oma elu raskemaks.

Mineva nädali lõppus läks mööda mardipäe, kestab ingede aeg.
Muhu Muuseum köis mineva nädali Liiva lasteaedas mardi-kadri koolitusega. Tatjana Rahu reakis lastele nende päevade tähendusest ja kommetest. Lapsed joonistasid oma mardi või kadri pildi, misest lasteaidas näitus tihasse. Lapsed pandi päevakohaselt riide koa ja mängiti kombeid läbi. 24. novembril läheb muuseum kadrikoolitusega noortekeskusesse.

Hellamaa Külakeskuses köisid eele kohja pial Külasema külaselsi rahvas kadri- ja mardipäeva kavaga. Tuleva nädali algusest soab Hellamaal nähe isetehtud jõulukoartide näitust. Paergus oo olemas ülespanemise ootuses laste koolivaheaegas valmistehtud koardid. Kõik igas vanuduses joonistajad võivad viel kaerta meisterda ja nee esmaspäevaks külakeskuse viia.

24. novembril tulemas Hellamaa Külakeskusesse Viljandi üliõpilased, kis seltsis voatajatega mängvad maha kadri pulma. Lisaks oma kavaga esinevad Pöide vallast Aderkasi selsi rahvas. Uhke ürituse algus oo kellu 20.

November öetse olevad masenduse kuu. Et lund põle ja pimed päevad pitka öö-aa vahel. Igat sorti kütet akkab rohkem minema. Kust seda elus sooja valgust siis ikka moakodu mõjalt võetse. Kis teeb tule piisi alla, kis paneb kamina küdema, kis küinla põlema. Mõtled. Misasi sa, pisike kirp, sii moamuna pial üldse oled. Kust tuled ja kuhu lähed. Ja miks. Et ons sellel mõni sügavam mõte koa. Siis tiatab kiegid, et mailm oo tegelikult üks kena paik. Ja jälle jõvad selle kohja piale, kus ehk jääd väga pitkaste mõtlema.

Üks Viljandimoa kollektsionäär, kis oma töid ja kogusid suiti inimestele koa näitab, otsib Muhu soare pialt käsitöid. Põle ta kogus viel roosit tekki ega vanu varspistes seenapilta. Ää ep ütle ta aga ühestkist pakkumisest nii vanama kut uiema käsitüö vallast, olgu siis tegemist meeste või naeste loomega. Rahas ep pidade küsimus olema, indas soab alati kokku leppida.

Muhulane oo õppen aa joosul oma käsitöid indama. Nõukogude aegas rahvusmuuseumite sisse rähitset vara põle selle annetaja easte änam nähe soangid. Mis läks, see varju jähi.

Ikka ja jälle leidub uvilisi, kis tulavad ja küsivad, ega sool põle midagid kenad ää anda. Ja muhulane mõtleb. Kohe pitkaste ja umbusklikult. Vanavara änam ää ep anta. Aga kõike ju õnneks annab uieste ja uhkeste tiha. Muhu paerguse aa käsitöölistele võiks sõuke pakkumine ea tienimise võemalus olla. Kis oma tööle ostjad otsib, levab Muhulase lehe sihest telehvoninumbrid.

Muhu koolis tähistatse selle nädali Astrid Lindgreni panust lastekirjanduse sisse. Laste kasudes kasvõi Pipi lugusid ikka ja jälle üle lukema pidan, põle see roamat mitte viel äägid väsin. Ikka oo tore ja ikka levad omale koa iva sealt sihest. Aapikku ole ma lausa ridade vahelt uie luo leidn…

Muhu inimene kõneleb palju mõistu. Soare rahvas vist üldse. Väga selgeste ja otseti reakijad peetse vähe imelikukskid ja kutsutse mõnes kohtas “sirgeks”. Üks mandrimoa külatark väitis, et köis omale Põhja-Eestisse Saaremaa pialt uumorisoont kojo viimas. Nüid ta soadab selle oma juure toodud soone piale inimesi ja köib vahel isegid.

Sellepärast, et seda olle taris. Päris ilma naljasuoneta kuivab lihtsalt ää. Vahel jääb tunne, et palju vähem kut naljasoont, oo inimestele vanajumala poolt jägatud taktitunnet. Tegelikult oo see paljuskid oma tiha ja jumalad selle puudumises põle taris süüdista. Kut inimene õppeb südamega mõtlema, akkab ta varsti seda ää tundma, kuskohtas ja misasja ütelda tohib.

Üks tark inimene oo üteln, et kut vähegid soad, jäta oma mõte välja ütlemata. No kut sa just piad välja ütlema, siis ää kirjutag. Ja kut sa just piad kirjutama, siis ää kirjutag alla. Ma eksi kõigi nende tarkuste vastu iga nädali vähemaste korra. Küll oo veel palju õppeta!
Aga olge ikka te munuksed!

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 46 korda, sh täna 1)