Maakonna keskraamatukogu taotleb linnapoolse toetuse suurendamist

Kuna Kuressaare linna eelarvest Saare maakonna keskraamatukogule eraldatav summa uute raamatute ostmiseks on juba aastaid samal tasemel püsinud ja kuna linna toetus teavikute soetamiseks arvestatuna elaniku kohta on üks madalamaid nii maakonnas kui ka riigis tervikuna, siis taotleb maakonna keskraamatukogu linnapoolse toetuse suurendamist.

Kaks nädalat tagasi saatis maakonna keskraamatukogu direktor Anu Vahter linnavalitsusele kirja, milles taotletakse, et linn suurendaks oma järgmise aasta eelarves teavikute soetamiseks mõeldud summat 63 140 krooni võrra.

Kui praeguses Kuressaare linna 2008. aasta eelarveprojektis on keskraamatukogule teavikute ostmiseks ette nähtud 272 800 krooni, siis raamatukogu juhatuse sooviks on viia see summa 335 940 kroonini.
See tähendaks, et linna toetus raamatukogule teavikute ostmiseks arvestatuna elaniku kohta suureneks praeguselt 18,25 kroonilt 22 kroonile.

Keskraamatukogu taotluses on öeldud, et seni linna poolt eraldatud 18,25 krooni elaniku kohta on nii maakonnas kui ka riigis tervikuna üks madalamaid näitajaid. Nii näiteks eraldavad Saare maakonna vallad teavikute soetamiseks keskmiselt 28 krooni elaniku kohta.
Riik omalt poolt eraldab rahvaraamatukogudele teavikute soetamiseks 30 krooni elaniku kohta.

Edasi võib Saare maakonna keskraamatukogu linnavalitsusele saadetud taotlusest veel lugeda, et kultuuriministeeriumi 2008.–2011. aasta arengukava näeb ette rahvaraamatukogude komplekteerimiskulude kasvu kuni 50 kroonini elaniku kohta. Riigipoolse toetuse selline kasv on tingitud raamatute keskmise hinna tõusust.

Kuressaare abilinnapea hariduse ja kultuuri alal Argo Kirss ütles, et tema juhitav linnavalitsuse osakond toetab maakonna keskraamatukogu taotlust. “Homsel (s.o tänasel – toim) istungil hakkab linnavalitsus seda küsimust arutama ja ma isiklikult arvan, et see taotlus ka rahuldatakse,” ütles Kirss.

Saare maakonna keskraamatukogu järgmise aasta eelarve projektis on teavikute (s.o raamatud ja DVD-d) soetamiseks ette nähtud 1 336 900 krooni. Sellest summast annab riik 458 100 krooni, Kuressaare linn 272 800 krooni ja maakonna vallad kokku 606 000 krooni.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 26 korda, sh täna 1)