Alkoholijoobes vanemaid sõidutanud purjus alaealist karistati rahatrahviga

Umbes poolteist kuud tagasi Kärla vallas oma alkoholijoobes vanemaid sõidutanud juhtimisõiguseta ja ise samuti joobnud alaealist noormeest karistati väärteokorras rahatrahviga. Trahvi suurust politsei ei avalikusta.

22. märtsi pärastlõunal peatas politsei Kärla vallas Kuressaare–Kihelkonna maanteel kontrollimiseks sõiduauto Opel Vectra. Kontrollimisel selgus, et auto roolis oli alkoholijoobes ja mootorsõiduki juhtimisõigust mitteomav 16-aastane noormees.

Peale nooruki viibis sõiduautos veel neli täiskasvanut, kes kõik olid silmnähtavalt purjus. Ühel täiskasvanul oli käes avatud viinapudel.
Selgus, et sõidukis kaasreisijaina olnud isikutest olid kaks autot roolinud alaealise lähisugulased – nimelt istusid tagaistmel tema ema ja isa.
Politseile antud selgitustest ilmnes, et purjus seltskond oli teel Kärlale bensiini ja alkoholi juurde ostma. Noormehe isa väitis, et kuna tema ise oli liiga purjus, siis pani ta rooli oma vähem joobnud poja, et ära hoida liiklusõnnetuse toimumist.

Sõiduauto peatanud politseikonstaabel kõrvaldas alkoholijoobes nooruki roolist ning kohalekutsutud kaine juht toimetas auto minema. Politsei teatel oli tegu noormehe perele kuuluva autoga.

Juhtunu asjaolude väljaselgitamiseks algatas politsei väärteomenetluse. Eile jõustus õigusrikkujatele määratud karistus.

Kuressaare politseijaoskonna pressiesindaja Kristi Mägi ütles, et nii sõidukit juhtinud 16-aastasele noormehel kui ka tema isale määrati karistuseks rahatrahv. “Kui suured need rahatrahvid on, seda politsei kahjuks avalikustada ei saa,” rääkis Mägi. “Võin vaid öelda, et kuna karistus on tänase seisuga jõustunud, siis vaidlustada pole seda enam võimalik, kuid mis puudutab karistuse suurust, siis seda võivad kommenteerida vaid karistada saanud isikud ise.”

Politsei pressiesindaja märkis, et kõnealust õigusrikkumist menetles politsei vaid nende liiklusseaduse paragrahvide järgi, mis käsitlevad mootorsõiduki juhtimist joobeseisundis ja juhtimisõiguseta isiku poolt (§7419; §741) ning mootorsõiduki juhtimise lubamist isikule, kes ei oma juhtimisõigust (§742).

Kui lähtuda nende seadusesätete taga olevatest sanktsioonidest, siis võis süüaluse nooruki maksimaalseks karistuseks olla kas 18 000 krooni suurune rahatrahv või arest. Noormehe isa võis karistada kuni 6000-kroonise rahatrahviga.

Mis aga puutub alkoholiseadusse, mis keelab nii alaealisel isikul alkoholi tarbimise kui ka alaealise isiku kallutamise alkoholitarbimisele, siis selle sätteid politsei antud juhtumi menetlemisel ei kohaldanud.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 42 korda, sh täna 1)