Kuressaare linnavalitsus algatas kaks uut detailplaneeringut

Kuressaare linnavalitsus algatas detailplaneeringud Pärna tänav 14 ja Ringtee 18 kinnistule. Neist esimesele on plaanis rajada uus majutusotstarbeline hoone, teisele aga kaubandus- ja teenindusotstarbelised ehitised.

Vastavalt Pärna tänav 14 kinnistu detailplaneeringule jagatakse see kaheks iseseisvaks krundiks. Kõnealusele kinnistule on plaanis püstitada praegu juba olemasoleva puithoone kõrvale sisehoovi majutusotstarbeline hoone. Detailplaneeringu algatamise taotluse esitas linnavalitsusele OÜ Villa Robina.

Pärna 14 detailplaneeringu koostamise lähteseisukohtades on öeldud, et uue majutushoone planeerimisel tuleks arvestada ümbritsevate väikeelamute funktsiooniga ning planeeritava hoone suurus peaks vastavuses olema juba olemasoleva üldise hoonestustihedusega.

Lisaks tuleks krundi piires lahendada parkimisprobleem, vajadusel ka abihoone rajamine. Krundil olev haljastus peaks säilima.
Ringtee 18 kinnistule kavandatakse rajada uued kaubandus- ja teenindusotstarbelised hooned, detailplaneeringu algatamise taotluse esitas ART Haldus OÜ.

Detailplaneeringu lähteseisukohtadest võib lugeda, et kavandatava hoonestuse mahulis-arhitektuurilises lahenduses tuleb lähtuda kõnealuse piirkonna hoonestusele omasest loode-kagu suunalisest orientatsioonist. Uute hoonete maksimaalne kõrgus võib olla kuni kolm korrust.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 35 korda, sh täna 1)