Kuressaare jätkab sadama arendamist

Kuressaare linnavolikogu plaanib broneerida linna eelarves 2,2 miljoni krooni, et katta omaosalus Kuressaare Sadama arendusprojekti kulude katteks.

Linn soovib võtta varalise kohustuse linna 2008.–2010. aasta eelarvetest, et katta 50-protsendiline omaosalus 4,45 miljoni krooni suuruses projektis, mis esitatakse rahastamiseks EAS-i väikesadamate toetamise programmi raames.

Projekti eesmärgiks on Kuressaare Sadama projektijärgseks väljaehitamiseks vajalike ettevalmistustööde teostamine. Plaanis on tellida keskkonnamõju hindamine ja meregeoloogilised uuringud sadama faarvaatri süvendustööde teostamiseks ning ristlus- ja reisiväikelaevade sildumiskai rajamiseks. Plaanis on korrigeerida faar-vaatri süvendustööde projekti jpm.

Projekt loob eelduse sadama faarvaatri täiendavks süvendamiseks, mille tarvis linn jätkuvalt raha otsib.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 32 korda, sh täna 1)