Linnavolinik Laine Tarvis pooldab koolides ühtset isamaalise kasvatuse õppekava (3)

Kuressaare linnavolikogu eetika- ja kodanikukomisjon pidasid üleeile ühise koosoleku, et arutada isamaalise kasvatuse küsimusi. Et tegemist on teemaga, mida üleöö ja kindlate otsustega ei lahenda, leiti üsna üksmeelselt, et isamaalise kasvatuse küsimusi tuleb lahendada n-ö pehmelt, sest väevõimuga isamaa-armastust kellelegi peale ei suru.

“On oluline, et me viiksime sisse meie jaoks püha sümboolika – nii lipu kui ka vapi – õige kasutamise,” märkis eetikakomisjoni esimees Bruno Pao, lisades, et tema arvates on oluline, et meie tähtpäevadel kõlaks ka rohkem isamaalisi laule.

Ehkki komisjoni koosolekul selgus, et isamaalist kasvatust koolides siiski arendatakse – Kuressaare gümnaasiumis näiteks läbi teiste ainetundide –, on kodanikukomisjoni esimehe Laine Tarvise (fotol) sõnul ikkagi puudu ühtne isamaalise kasvatuse õppekava. Praegune olukord, kus koolid ise otsustavad, mida selles vallas teha, ei ole tema arvates päris õige.

“On selge, et tegelikult algab isamaaline kasvatus kodust,” toonitas Tarvis, märkides, et vaadates meie kodusid, ei ole mitte kõikides neist õigeimad väärtushinnangud ning siin ongi vaja kooli ja ühiskonna tuge. Sama oluliseks pidas Tarvis ka kohaloo õpetamist, sest kõike, mis puutub saarlusesse ja Saaremaasse, on oluline oma juurte tundmiseks juba varakult teada.

Seda, et oma juurte tundmine on oluline, kinnitasid nii Tarvis, Pao, kui ka Lea Kuldsepp. Viimane tõi näite oma pulmavanemaks olemistest – nimelt on meie pruutpaarid väga meelsasti nõus korraldama oma pulmapidu eesti rahvuslike kommete järgi.

Kauaaegne pedagoog Vilve Männa, kes läinud aasta sügisel eetikakomisjonis isamaalise kasvatuse puudumise küsimuse tõstatas, tõdes, kui oluline on, et õpetajad suudaksid koolis peale oma aine andmise õpilastele ka eeskujuks olla. “Minu arvates on siin sõlmpunkt ajaloo õpetamine ning seda saab teha nii ajaloo-, klassijuhataja- kui ka muudes tundides,” rääkis Männa.

Kõik kahe komisjoni ühiskoosolekul viibinud olid ühel meelel selles, et isamaaline kasvatus saab alguse kodust ning jätkub lasteaias ja koolis. “Kindlasti tahame teha oma ettepanekud linnavalitsusele ka isamaalise kasvatamise tõhustamiseks Kuressaares, kui algab uue eelarve kokkupanemine,” märkis Pao, kelle sõnul on siin suur tööpõld ka erinevatele mittetulundusühingutele.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 46 korda, sh täna 1)