Kohtud ja kuritegevus möödunud sajandi alguses

Tsaariajal tegutses Saaremaal rahukohtu kogu, mis koosnes esimehest, kahest jaoskonnakohtunikust ja mitmest aurahukohtunikust. Peale selle oli Saaremaal kohtu-uurija, ülemtalurahvakohus ja igas vallas vallakohus.

Rahukohtu kogu juures tegutses ka kinnistusjaoskond. Kaks korda aastas pidas Kuressaares kohtuistungit ka Riia ringkonnakohtu kriminaalosakond. Hoolekande alal töötasid samal ajal Kuressaare linna vaeslastekohus ja mõisnike (aadli) oma hoolekandekohus.

1918 võtsid Eesti võimud oma kätte ka Saaremaa kohtuasutused. Ühes kohtuasutustega võeti üle ka Kuressaare vangimaja.

1938. aastal oli Saaremaal kaks jaoskonnakohtunikku ja hoolekandekohtud Kuressaare linnas ja igas vallas. Tarviduse järgi korraldas Tallinna ringkonnakohus väljasõidu kohtuistungeid Kuressaares. Nii peeti Kuressaares ringkonnakohtu teise astme istungeid ja kriminaalasjus ka esimese astme istungeid, vahel harva lahendati ka mõni esimese astme tsiviilasi (vaimuhaigeks tunnistamine, abielulahutus).

Kohtutel tööd jätkus, sest näiteks 1933. aastal oli Saare maakonnas 1812 kuritegu – politsei poolt registreeriti 7 tapmist, 6 lapsetapmist, 6 raskelt haavamist, 7 süütamist, 82 tulega ettevaatamatult ringikäimist, 1 riisumine, 13 murdvargust, 413 liht- ja taskuvargust, 1 dokumentide võltsimine, 189 omavoli ja sõnaga ning teoga haavamist, 41 petmist ja võõra vara omandamist, 2 ametnike kuritegu.

Enesetapmisi oli aasta jooksul olnud 5, õnnetusjuhtumeid 70, administratiivsete määruste rikkumisi 197, joobnud oleku pärast koostati protokolle 161. Vahi alla võeti 1933. aastal 115 isikut, politsei korras karistati 103 isikut, läbiotsimisi teostati 246 korda, tagaotsitavaid leiti 89 ning üle kuulati 6543 inimest.

1931. aasta detsembrikuus oli Kuressaare vanglas 85 kinnipeetavat, neist naisi 16. Kui aasta tagasi kõikus vangide arv Kuressaares 60 ja 70 vahel, siis aastaga oli tõus märgatav.

Allikas: Meie Maa,10. detsember 1931, 20. jaanuar 1934, 30. detsember 1938

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 58 korda, sh täna 1)