Kuressaare gümnaasium taotleb linnalt luba klasse suurendada

Kuressaare gümnaasium taotleb linnalt luba põhikooliastme klasside suurendamiseks. Põhjuseks toob koolijuht Toomas Takkis (pildil) reaalse olukorra, kus järgmisel õppeaastal ongi üheksandates klassides vastavalt 35 ja 36 õpilast ning kaheksandates 36 ja 34 õpilast.

“Me leidsime, et poleks mõttekas lõhkuda juba toimivaid klassikollektiive,” rääkis Takkis Oma Saarele. Koolijuhi sõnul on efektiivsete õpitulemuste saavutamiseks plaanis nimetatud suured klassid jagada kolme rühma. Takkise sõnul ei puuduta klasside suurendamise taotlus algklasse, vaid ainult põhikooli astmeid.

Kuressaare linnavalitsuse haridusnõunik Õilme Salumäe ei osanud eile veel öelda, millal linnavalitsus Kuressaare gümnaasiumi taotlusele vastab.

“See on pikaajaline protsess, mida ei olegi nii lihtne otsustada, sest ehkki tegemist on formaalselt ühte kooli puudutava otsusega, on tal kindlasti ka oma mõju teistele koolidele,” põhjendas Salumäe, lisades, et arutluse alla tuleb küsimus kindlasti juba tuleval valitsuse istungil, kuid otsust nii kiiresti ei pruugita veel teha. Salumäe hinnangul on üsna tõenäoline, et kui ka otsus tuleb, ei pruugi see kehtima hakata 2008.–2009. õppeaastast.

Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus näeb klassi täituvuse ülempiiriks põhikooliastmes 24 õpilast ja gümnaasiumiastmes 36 õpilast. Samas lubab seadus kooli pidajal (antud juhul linnavalitsusel) kehtestada väiksemaid või ka suuremaid klassi täituvuse piirnorme.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 25 korda, sh täna 1)