Keskkonnaministeerium: Päikeseranna puhkeküla olgu väljapool ehituskeeluvööndit

Keskkonnaministeerium esitas pooleaastase viivituse järel Mändjalas asuva Päikeseranna kinnistu ehituskeeluvööndi vähendamise suhtes eitava seisukoha.

Ministeerium esitas oma seisukoha soovituse vormis pärast seda, kui Kaarma vald oli seoses Päikeseranna kinnistu planeeringu tagasikutsumisega oma ehituskeeluvööndi vähendamise taotluse juba tagasi võtnud. Oma kirjas Kaarma vallavalitsusele soovitab ministeerium suunata Päikeseranna kinnistul ehituste rajamine edaspidi väljapoole ehituskeeluvööndit.

Seda muidugi juhul kui arendajal peaks tekkima soov planeering uuesti menetlusse võtta. Ministeerium põhjendab, et Päikeseranna kinnistul asub kõrge väärtusega liivaluidetel männimets, samuti vääriselupaik ja III kaitsekategooriasse kuuluv nõmmenelk. Lähiümbruse ranna eripäraks on liivaluidetel kasvava männimetsa ning väga tallamisõrna alustaimestiku olemasolu.

Lisaks soovitab ministeerium Kaarma vallavalitsusel kui ehituskeeluvööndi vähendamise taotluse esitajal tutvuda riigikontrolli auditi tulemuste ja soovitustega.

Edaspidi peaks vald oma taotlustes detailsemalt analüüsima, milliseid asjaolusid arvestades ta ehituskeeluvööndi vähendamise taotluse esitab. Näiteks tuleks taotluses selgitada, kuidas on ehituskeeluvööndi vähendamine kooskõlas looduskoosluste säilitamise, inimtegevusest lähtuva kahjuliku mõju piiramise, ranna või kalda eripära arvestava asustuse suunamise ja seal vaba liikumise ja juurdepääsu tagamisega.

Mai algul peatas Mändjalas Päikeseranna kinnistule viiekordset hotelli rajada sooviv ettevõte detailplaneeringu menetluse, soovides viia planeeringusse sisse parandusi ja täiendusi.

Päikeseranna kinnistu detailplaneeringu menetlus oli juba enam kui pool aastat seisnud keskkonnaministeeriumi taga. 2007. aasta oktoobri alguses saatis Kaarma vald keskkonnaministrile taotluse ehituskeeluvööndi vähendamiseks kinnistul, kuid ametlik seisukoht jäigi saamata.

Kümne hektari suurusele kinnistule tahab arendaja Päikeseranna OÜ rajada ühe viiekorruseline põhihoone ja kuni 15 puhkemaja.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 97 korda, sh täna 1)