Keskkonnaministeerium hoiatab tuleohu eest metsades (1)

Keskkonnaministeerium hoiatab tuleohu eest metsades

 

Keskkonnaministeeriumi teatel on tuleoht Eesti metsades suurenenud, mistõttu tuleb looduses viibijail rangelt järgida tuleohutusnõudeid. Keelatud on kulupõletamine, metsas ei tohi suitsetada ega lahtist tuld teha, lõket võib süüdata vaid selleks ettenähtud kohtades.

Keskkonnaministeeriumi metsaosakonna peaspetsialist Timo Anis ütles, et suurem osa metsatulekahjudest saab alguse just inimeste hooletusest tulega ümberkäimisel ning ette tuleb ka pahatahtlikke metsade süütamisi. “Põlengu võivad põhjustada ka äike või torm, ent need on viimase kümne aasta andmetel olnud metsatulekahju tekitajateks vaid 1% juhtudest,” selgitas Anis.

Lisaks keskkonnakahjustustele kaasneb ulatusliku metsapõlenguga suur majanduslik kahju. 2006. aastal oli Eestis 250 metsapõlengut, milles hävis või sai kannatada 2597 ha metsa ja süttis 80 hoonet ning mis põhjustasid ainuüksi keskkonnakahju 10,5 miljoni krooni ulatuses.

Päästeametile tekitasid metsapõlengud üle 20 miljoni krooni lisakulusid. Kokku ulatusid 2006. aasta metsapõlengute kulud kokku 50 miljoni kroonini. 2007. aastal süttis mets süttis 64 korral, kahjustada sai ligi 292,4 ha metsamaad ning kogukahju jäi 1,1 miljonit krooni piiresse.

Metsatulekahjude sageduse järgi aastatel 1997–2006 on Eestimaa maakonniti jaotatud suure (Harju, Ida-Viru, Põlva), keskmise (Lääne, Lääne-Viru, Pärnu, Tartu, Valga, Võru) ja väikese (Saare, Hiiu, Rapla, Järva, Viljandi, Jõgeva) tuleohuga aladeks.

Tuleohtlikud piirkonnad on täpsemalt määratletud Eesti Meteoroloogia ja Hüdroloogia Instituudi kodulehel asuval tuleohukaardil http://www.emhi.ee/index.php?ide=19,270

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 57 korda, sh täna 1)