Keskkonnaminister kärpis Lümanda valla ehituskeeluvööndi vähendamise taotlust (2)

Keskkonnaminister kärpis Lümanda valla ehituskeeluvööndi vähendamise taotlust

Lautrikivid Kipi rannas

Lümanda vald ei saanud keskkonnaministrilt ehituskeelu vööndi soovitud mahus vähendamiseks nõusolekut, vaatamata sellele, et minister uuris taotlust pool aastat.

Eelmise aasta lõpus saatis Lümanda vallavalitsus keskkonnaministrile taotluse ehituskeeluvööndi vähendamiseks Koovi, Karala ning Atla külaga piirnevatel rannaaladel. Kuigi vald oli eelnevalt teinud üldplaneeringu keskkonnamõjude strateegilise hindamise ja saanud sellele Saaremaa keskkonnateenistuselt heakskiidu, nõustus ministeerium ehituskeeluvööndit vähendama vaid Karala külas.

Atla külas andis minister nõusoleku osaliselt ja Koovi küla arendamiseks ehituskeeluvööndi vähendamise luba ei antud. Ministeerium tõi põhjenduseks selle, et ehitamine on võimalik ka väljaspool ehituskeeluvööndit ning et uute ehitiste tõttu võib hävineda loomastik ja taimestik.

“Kokkuvõttes võttes arvesse ranna ja kalda kaitse eesmärke, nõustun ehituskeeluvööndi vähendamise ettepanekutega vastavalt joonistele Karala külas, Atla külas Kalju ja Atla sadama kinnistutel ning Atla külas Vanasadamasse viivalt

maanteelt sisemaa suunas jääval alal,” seisab keskkonnaminister Jaanus Tamkivi saadetud kirjas. “Ei nõustu ehituskeeluvööndi vähendamise ettepanekutega Koovi külas ja Atla külas Nüssaku ja Kuusiku kinnistutel Vanasadamasse viiva maantee ja mere vahelisel alal, kus ehituskeeluvööndi piiriks jääb Vanasadamasse viiv tee.”

Vallaelanikud ja maaomanikud arvasid algselt, et valla arengut silmas pidades oleks mõttekas küsida veel suurem ala. Teades aga looduskaitselistest kitsendustest neil aladel, lepiti kokku väikesemahulise taotluse esitamises.

“Negatiivne on see, et vaatamata meie keskkonnateenistuse heakskiidule ei nõustunud ministeerium ühe vähendamisega ja teisega nõustus osaliselt,” ütles Lümanda vallavanem Tarmo Pikner, märkides, et keskkonnaministeerium venitas otsusega pool aastat. Positiivse poolena tõi vallavanem välja selle, et nüüd saab viimaks kehtestada üldplaneeringu ja hakata valla arenguga edasi minema.

“Üritame oma arendustegevusega edasi minna detailplaneeringute kaudu, kus tegevused oleksid kooskõlas keskkonnaministeeriumi seisukohtadega,” ütles Pikner.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 53 korda, sh täna 1)