Jaanus Tamkivile esitatud umbusaldusavaldus kukkus läbi

Eile esitasid kolm riigikogu opositsioonierakonda umbusaldusavalduse saarlasest keskkonnaministrile Jaanus Tamkivile. Umbusaldusavalduse poolt oli 36, vastu 59 rahvasaadikut, erapooletuid ei olnud.

Roheliste fraktsiooni esimehe Valdur Lahtvee üleantud avaldusele kirjutas alla 34 Keskerakonda, Rahvaliitu ja roheliste erakonda kuuluvat saadikut. Ministri umbusaldamiseks oli tarvis vähemalt 51 riigikoguliikme toetust.

Opositsioon põhjendas Tamkivi umbusaldamist ministripoolse erahuvi eelistamisega avaliku huvi ees ning sellest lähtuvalt keskkonnaministeeriumi põhiülesande – loodusvarade kasutamise ja kaitse tasakaalustatud korraldamine – täitmise takistamisega.

Opositsioon märkis, et Tamkivi võetud suund riigimetsa majandamise keskuse rutakal reformimisel, metsaseaduse ja põlevkivi arengukava muutmisel, mineraalsete maavarade ja põhjaveekasutuse lubade väljaandmisel seab ohtu rahva ühisvara tuleviku ning võib tuua kaasa pöördumatult kahjulikke tagajärgi looduskeskkonnale.

Roheliste erakonna juht Marek Strandberg ütles Oma Saarele, et keskkonnaminister on majanduslanguse ajal tegutsenud ebakompetentselt. “Keskkonnaministeerium on algatanud mitmeid menetlusi ja vastu võtnud otsuseid, mis ohustavad Eesti loodusvarasid ja nende kaitset,” rääkis Strandberg.

Ministri ebakompetentsuse markantsemateks näideteks on Strandbergi meelest see, et keskkonnaminister on väljaspool kehtivat moratooriumi vastu võtnud ja seeläbi suurendanud põlevkivi kaevandamise piirnorme, tegelenud metsaseadusega, mille tulemusena võivad kasvada Eesti metsade raiemahud, teinud mitmeid samme, mis ohustavad Eesti põhjavee kaitset.

“Riigi majanduslik seis ja langus ei õigusta selliste otsuste tegemist,” märkis Strandberg ja lisas, et majanduse turgutamiseks rasketel aegadel ei tohiks käiku lasta Eesti loodusvarasid.

Tamkivilt ei õnnestunud ajalehe trükkimineku ajaks kommentaari saada. Keskkonnaministeeriumi pressiteates seisab, et riigikogus opositsioonierakondade poolt keskkonnaministrile esitatud umbusaldusavalduses nimetatud põhjused ei oma kandepinda ning on kantud poliitilistest eesmärkidest.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 39 korda, sh täna 1)