20 aastat tagasi: Juuni 1988

Koos muu Eestiga kääris ka Saaremaa. Juuni algul avaldas Rahvarinde Saaremaa initsiatiivgrupp umbusaldust EKP Keskkomitee ja tema büroo tegevusele, kuna partei Kingissepa rajoonikomitee pleenumi poolt esitatud Peeter Jalaka asemel valiti keskkomitee pleenumil 30. mail üleliidulise parteikonverentsi delegaadiks EKP Keskkomitee liige, Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi esimees Arnold Rüütel.

Lähimineviku ajaloo väheuuritud osa väljaselgitamiseks moodustatud töögrupi koosolekul otsustati hakata uurima 1941. aasta suve kahte küüditamist, mahalaskmisi lossi hoovis 1941. aasta augustis-septembris ning küüditamist 1949. aasta märtsis.

Vähehaaval hakkas Saaremaal liikuma külalisi välismaalt. “Loodetavasti pole enam kaugel aeg, mil Saaremaa ja Gotland kirjutavad alla sõpruslepingule, saarlaste pealinnal on sõpruslinn Maarjahamina ning Soome jt riikide ulgumerejahid kinnitavad otsi Nasva sadamasillal,” kirjutas 14. juuni lehes Enn Kreem, vihjates vajadusele kodusaar puhtaks kasida: “Soome ajakirjanikele Kaali järve näidates oli see nagu oleks keegi prügimäele vee peale tõmmanud.”

Sotsialistlik võistlus käis aga endise hooga. Noorte maalrite vabariikliku kutsevõistluse võitis Saare KEK-i maaler Lev Laes. Maaparandajate ülevabariigilisel töövõistlusel aga oli seekord saarlaste aasta: I või II koha võitsid traktoristid Vassili Koert, Väino Larionov, Sulev Kivi, Arvi Hanson ja Siim Tatter ning ekskavaatorijuhid Arnold Lomp, Heino Saar ja Aivar Raamat.
Edukad olid ka sportlased. Andres Lauk tuli Eesti meeskonna koosseisus rahvusvahelise Balti mere Sõpruse velotuuri võitjaks ja individuaalarvestuses viiendale kohale. Pioneeriealiste vabariiklikel kergejõustikuvõistlustel võitjaks tulnud Orissaare tüdrukud pääsesid esindama Eestit üleliidulistel finaalvõistlustel Moskvas, kus jõudsid 20 võistkonna hulgas viiendaks, Viire Viss aga individuaalselt teisele kohale.

Juunikuu talongi eest müüdi igaühele 2 kg suhkrut, juulikuu talongi eest lubati 5 kilo.

3.06 – Kingissepa linna rahvasaadikute nõukogu istungjärgul hääletasid kõik kohal olnud rahvasaadikud selle poolt, et ennistada Kingissepa linnale ajalooline Kuressaare nimi.

4.–5.06 – Tornimäel toimunud IX Väikese väina mängude võitjaks tuli Orissaare Pöide, Laimjala ja Muhu ees.

6.06 – Tööd alustas 9 noormalevlaste laagrit. EÕM-i Saaremaa piirkonna komandör Viljar Aro nentis, et põldudel töötab vaid 360 noormalevlast eelmise aasta 600 asemel, kuna “enamik peedipõldudest on juba vaata et eraomandiks saanud”.

7.06 – Rajooni täitevkomitee istungil tõdes peaarhitekt Lilian Hansar, et kolmandik mälestistest on avariiohus.

13.06 – Kaarma ja Eikla vahelisele teelõigule hakati paigaldama mustkatet.

14.06 – Kihelkonnal arutas rajooni rahvasaadikute nõukogu istungjärk külanõukogu tööd küla sotsiaal-kultuurilise elu edendamisel ning rajooni elamuehituse programmi aastani 2000. Rahvasaadikud otsustasid ennistada Kingissepa linnale Kuressaare nimi ja ajalehele Kommunismiehitaja Saarte Hääl.

18.06 – Rajooni sõja- ja tööveteranide suvepäev “Memme-taadi lust” lossi hoovis. Ilmus ajalehe Saarte Hääl esimene, rahvusvärvides kujundatud number.

23.06 – Kuressaare linna nime ennistamise puhul toimus raekoja ees miiting. Rahvarinde liider Valter Hommik avaldas Saarte Hääles kuulutuse palvega teatada A. Adamsoni valmistatud sõjas langenud saarlaste mälestusmärgi asukoht.

25.–26.06 – Esimesed Kihelkonna päevad algasid jaanitulega, millele järgnesid laste spordipäev, kalmistupäev, ajalookonverents ja rahvakunstipidu.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 179 korda, sh täna 1)