Lõuad pidada ja edasi teenida!? (2)

Kes ei teaks seda kuulsat lausungit sõdur Švejki juhtumistest kirjutavast raamatust. Ja kes ei oleks Švejki lugusid lugedes naernud nende riiklike jaburuste üle, mis ilukirjanduslikuks tekstiks saanud? Raamatust on kena lugeda. Aga mis siis, kui meie enda riigis kipuvad juhtuma analoogiad?

Viimastel nädalatel on Eesti meedias palju juttu olnud mitmetest seadusemuudatustest. Meie riigiasutustes toodetava tutvustamine rahvale on muutunud aktiivsemaks ja see on hea. Kuid see on kaasa toonud ka selle, et rahvas on hakanud asjade üle arutama ja oma arvamust avaldama. Ja see on veel eriti hea.

Mõnedel teemadel on arutelu sotsiaalses meedias päris tuliseks läinud. Tundub, et uus mõtlejate ja julgete väljaütlejate põlvkond on oma hääle areenile toonud just blogide ja näoraamatu (Facebook, ingl k) kaudu. Ma ei ole päris kindel, kas nüüd ainult selle avalikult välja öeldud rahva arvamuse tõttu jättis president karistusseadustiku muutused välja kuulutamata.

Kuid jaanipäeva aegu kirjutas Postimees, et presidendi kantselei on saanud mässueelnõu vastu massiliselt protestikirju: “Niinimetatud mässueelnõu väljatöötamise tingis kahe aasta tagune pronksöö/…/ Uus seaduseelnõu märgib, et palju inimesi hõlmava korratuse organiseerimise või ettevalmistamise või sellises korratuses osalemisele üleskutsumise eest, millega võib kaasneda rüüstamine, purustamine, süütamine või muu selline tegevus, karistatakse rahalise karistuse või kuni viieaastase vangistusega.” (PM 25.06.2009)

Eesti ja eestlased on viimased 20 aastat olnud uhked selle üle, et meil on jälle oma ja demokraatlik riik. Oleme olnud isegi nii uhked, et võtnud õiguse seda teistelegi õpetada, mida tähendab demokraatia ja kuidas on demokraatlik. President Ilves: “Eestit saab kaitsta ka põhiõigusi ja demokraatlikke väärtusi ülemääraselt piiramata.” (1.07.2009). Kas riigikogul on nüüd niipalju tarkust ja riigimehelikkust, et rahva reaktsiooni arvestades luua tasakaalu – et kurjategijad saaksid teenitud karistuse ning et vaba sõna ja mõte jääksid kestma ja meil oleks riik, kus austatakse demokraatia põhimõtteid, sealhulgas kodanike õigust eneseväljenduse vabadusele?

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 81 korda, sh täna 1)