Muhu uudissed: Esmaspe olli rahvakalendri järele karusepäe

Muhu uudissed: Esmaspe olli rahvakalendri järele karusepäe

 

Muhus loetse kolm päeva enne ja kolm päeva pärast karusepäeva kõikse paramaks kesakünni aaks. Päeva kutsutse koa maretapäevaks ja künnipäevaks. See oo kesksui püha ja mõnel pool tehtade sellepäeva heinategus vahe sisse, et muidu minne susi ja karu karja.

Muhu olle ennevanaste nii lage moa oln, et hundijahi aegas üks mees istun Raagi männa otsas teisi juhedamas ja näin sealt kõik. Ma imesta, et kus see va hunt sii siis elas ja mis sõi, kui isegid metsa ju põle oln. Karudega oo koa alati kitsas käe. Üks hulkus sii mõned voastad tagasi. Reagiti, et otsin naist. Jõudis viimaks Ruhnu ja Ruhnu karu nimi taale külge jähigid, kuigid sealt ta sirkas jälle edasi.

Üks laulupidus nähtud välis-eestlane reakis meite eesti soardest kangeste vaimustunult. Ta olle kõik Lääne- Eesti saared peaaegut soan läbi köia – Saaremaa, Hiiumaa, Muhu ja Kihnu. Tahtn Ruhnu koa, aga sõnna ep pease nii kergesti ja siis oleks koa rohkem aega oln taris. Sõitis oma autu ja telgiga ja arvas, et Kanadas oo just sõuke samma loodus kui sii. Üldsegid olle ta Eestis esimest korda elus, kuigid kõik esivanamad olle siit päralt.

Muhu Muuseumis aga tegusad päevad. Sii õppetse käsitööd. Villatööd said tehtud, nüüd 16–18 juulini soab Tooma talu ula all kellu 10–16 tikkida.
Laupa, 18. juulil kellu 16 Tooma talu õuel Heidi Tamme ja sõbrad. Muhulastel ep maksaks ää unuta, et me soame muuseumi ala peale ilma-muidu sisse. Siis oo taris lunasta paljast kontserti-pilet – kui seda peaks küsitama.

Nädalivahetusel peetse jälle maha üks Õlletoober. Alternatiiviks selle päeva tegemistele pakutse veel Muhu Noordekeskuses üks kena noordemuusika õhta. Laupa, 18. juulil kellu 20.00 esineb seal järjest enam tuult tiibadesse korjav tüdrikute ansambel L-Duur ja Kerli Puusepp. Täitsa tasuta ettevõtmine. Paljast kohjapeale tulemise vae.

Enne seda, neljabe 16. juulil kellu 18 peetse Vutimats Eided contra Poldid. Luuletaja Contra tundis juba huvi, mismoodi ta ilma oma teadmata jälle Muhus oo. No sai siis vastusse, et ta oo lihtsalt meite südames. Aga Vutimats peetse Liiva spordiväljakul. Poisid pidade ennast vähe väetimateks tegema, et siis pole tüdrikutel taris karta, et nad väga palju viletsamateks jäävad.

Muhulaste arengukonverents oo tulemas, 1. augustil kellu 11. Oodetse kõiki, kedast huvitab, see mis Muhu soare peal paergus tehasse ja mis sii eetsidpidi võiks olla ja tulla. Tule koa kohjapeale ja soad toreda seltskonna sisse ja päeva lõpuks tasuta simmanile. Kokkusoamise paik oo Mihkli talus Nautse külas.

Ületuleva laupa õhtast kellu 8 paiku oo tulemas bändiõhta Liival Kalakohvikus. Kangeste palju omade heade roogade eest kiita soan kohvik pakub nüüd midagid muusikalist toitu. Esineb Kanada-Eesti segabänd. Ja sissepääs pidade täitsa muidu eest olema. Muidugid võib alati anneta Kalakohviku arengufondi.

Augustikuise küünikontserdi esinejad oo koa teada. See alati kangeste huvitav, kis siis sellevoasta tulavad. No tulavad Ivo Linna ja Anti Kammiste seltsis Suisapäisa kooriga ja Küünikontserti õhta oo 15. august. Olge’s jälle munuksed.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 52 korda, sh täna 1)