Alustavad ettevõtjad vajavad toetust (4)

Alustavad ettevõtjad vajavad toetust

Sohfa omanik Kairi Aus sai starditoetust käesoleva aasta veebruaris ning soetas selle eest õmblusmasinad ja triikimisseadmed.

Muutunud majandustingimusi arvestades on majandus- ja kommunikatsiooniministeerium töötanud välja määruse eelnõu, millega plaanitakse muuta alustava ettevõtja stardi- ja kasvutoetuse tingimused ja kord senisest paindlikumaks.

Määruse eelnõus sisalduvad peamised muudatused on seotud toetatavate tegevuste hulga ja abikõlblike kulude laiendamisega, samuti toetuse summa suurendamisega ning ettevõtja poolse omafinantseeringu nõude vähendamisega. Samuti lubatakse põhivara soetada liisinguga. Muudatused avaldavad ettevõtlusele positiivset mõju, kuna määruses sätestatud tingimused vastavad kujunenud majandusolukorras rohkem ettevõtjate vajadustele.

Kes saavad toetust taotleda?

Starditoetust võib taotleda ettevõtja (ka FIE), kellel pole ettevõtte registreerimisest möödas rohkem kui 12 kuud. Kasvutoetust tohib taotleda ettevõtja, kes on tegutsenud maksimaalselt 24 kuud ja kes prognoosib teisel aastal pärast projekti lõppu ekspordikäibe osakaaluks vähemalt 20% kogukäibest ja kelle käive kasvab aastas vähemalt 30%, jõudes teisel aastal pärast projekti lõppu 2 mln kroonini.

Toetatakse eelkõige tööstusliku tootmisega ja teenindusega seonduvat. Uuendusena on toetust võimalik taotleda ka veonduse ja laonduse valdkonnas tegutsejatel.
Endiselt ei toetata põllumajandust, metsamajandust, kalapüüki, hulgi- ja jaekaubandust, kinnisvaraalast, finants- ja kindlustusalast tegevust, tubakatoodete ja alkohoolsete jookide tootmist, hasartmängude ja kihlvedude korraldamist, juriidiliste teenuste osutamist jm.

Kui suur on toetus?

Muudatuse kohaselt on starditoetuse maksimumsumma 100 000 krooni ja omafinantseeringu määr vähemalt 20%, kasvutoetuse maksimumsumma on 500 000 krooni ja omafinantseeringu määr vähemalt 35%.

Millist tegevust toetatakse?

Eelkõige toetatakse materiaalse põhivara soetamist (sh sellega seotud transpordi- ja seadistamiskulud, liisingusoetused), interneti kodulehekülje loomist ja arendamist, põhitegevusega haakuva rakendustarkvara soetamist, tööstusdisainlahenduse ja kaubamärgi väljatöötamist ja arendamist, litsentside omandamist ja vastavushindamiste teostamist. Samuti toetatakse otseselt tootmisprotsessis kasutatavate arvutite soetamist.

Toetatavate kulude hulka on lisatud turunduslike tegevuste läbiviimise kulud, siseturule mõeldud toodete disaini ja pakendi kujundamise, tehnilise dokumentatsiooni ja kasutajajuhendi koostamise ning tõlkimise kulud, rakendustarkvara arendamise kulud, tootenäidise valmistamise kulud, sealhulgas toodete projektdokumentatsiooni valmistamisega seotud kulud, tootenäidise valmistamiseks vajalike materjalide, komponentide ja rakiste kulu.

Muutmise vajaduse tingis ettevõtjatelt saadud tagasiside, et alustamisefaasis on lisatud kulude toetamine ettevõtte arenemise seisukohalt kriitilise tähtsusega.

Toetus laekub senisest kiiremini

Starditoetuse taotluste menetlemistähtaega vähendatakse 10 tööpäevale ja kasvutoetuse taotluste menetlustähtaega 20 tööpäevale. Varem kulus kuni 35 tööpäeva.
Saaremaa Ettevõtluse Edendamise SA (SEES) on valmis aitama ja toetama kõiki huvilisi. Koos leiame parimad võimalused.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 86 korda, sh täna 1)