Muinsuskaitseamet ei ole toiminud kergekäeliselt (2)

Muinsuskaitseamet ei ole toiminud kergekäeliselt

 

Muinsuskaitseameti vastus 15. juulil ajalehes Oma Saar ilmunud artiklile “Koguva sadamahoone suurus tekitab kohalikes protesti”

Muinsuskaitseamet ei ole kooskõlastanud kergekäeliselt Koguva sadamahoone eelprojekti, sellele on eelnenud pikaajaline eeltöö, et planeeritava hoone mahtusid vähendada, seada kasutatavatele materjalidele tingimused, tagada juurdepääsud. Koguva küla arhitektuurimälestiste kaitseks on kehtestatud ühine kaitsevöönd 2006. aastal.

Kaitsevöönd hõlmab ka sadamaala. Selgituseks nii palju, et kaitsevöönd ei ole muinsuskaitseala, kus kehtivad rangemad piirangud. Kaitsevöönd ei ole ka ehituskeeluala, muinsuskaitseamet saab mälestise kaitsevööndis teha ettekirjutusi ainult vastavalt Muinsuskaitseseaduse § 25 p 3 kaugvaadete sulgemise ja ebasobivate mahtude kohta. Sadamasse planeeritav majutushoone ei varja vaateid külale.

2007. a sügisel esitati muinsuskaitseametile taotlus Koguva sadama kõrvale majutushoone projekteerimiseks, muinsuskaitseameti spetsialistid käisid kohapeal, pidasid nõu külavanemaga. Otsest vastuseisu sadamasse majutushoone ehitamiseks ei olnud.

4.12.2007 esitati muinsuskaitseameti kooskõlastamise komisjonile kooskõlastamiseks muinsuskaitse eritingimused detailplaneeringu koostamiseks. Muinsuskaitseameti kooskõlastamise komisjon nõudis hoone mahtude vähendamist, katusekallet 40–45 kraadi, soovitas korrigeerida hoone asukohta krundil ja kindlustada detailplaneeringuga inimestele traditsiooniline vaba juurdepääs sadamasillale, kallasrajale ja üldkasutatavatele teedele ning näha ette sadamasilla otsal ajutise kergehituse (nõukogudeaegse võrgukuuri) likvideerimine.

Detailplaneering oli läbivaatamisel muinsuskaitseameti kooskõlastamise komisjonis 22.04.2008. Detailplaneering on ka läbinud avalikustamise, kus kohalikud elanikud saavad oma seisukohti avaldada.
Eskiisprojekt oli läbivaatamisel muinsuskaitseameti kooskõlastamise komisjonis 26.08. 2008. Eskiisprojekti läbivaatamisel nõuti täiendusi ja parandusi, nagu näiteks fotomaterjali lisamist ümbritsevatest olemasolevatest säilivatest hoonemahtudest või visualiseeringu lisamist koos olemasolevate säilivate hoonemahtudega. Samuti nõuti projekteerija poolt väljapakutud rookatuse kohta päästeameti kooskõlastust.

Eelprojekt oli muinsuskaitseameti komisjonis läbivaatamisel 5.05.2009. aastal. Komisjon arutas Saaremaa vaneminspektori Mihkel Koppeli koostatud põhjaliku ekspertiisi hoone kohta. Eelprojekt suunati arhitektide liidu ekspertiisikomisjoni, et saada hinnangut hoone paiknemise ja arhitektuurse lahenduse kohta. Arhitektide liidu ekspertiisikomisjon leidis, et ehitis on vajalik ja antud kohas õigustatud.

Komisjon leidis, et Koguva küla tänavate struktuuri ning küla miljööd silmas pidades ei ole mõeldav liikluskoormuse suurendamine määral, millele viitavad majutushoone juurde planeeritud 16 parkimiskohta. Lahenduseks soovitati hoone juurde vaid ühistranspordi, vahetu teenindava transpordi ning püsielanike autode lubamine. Külaliste autode parkimine soovitati lahendada külast väljaspool.

Ekspertiisikomisjon tegi ettepaneku arhitektuurse lahendusega edasi töötada põhiprojekti staadiumis, eraldada külgtiibades paiknevad korterid eraldi mahtudeks ja liigendada hiiglaslikud vintskapid. Saab ainult soovitada, et projekteerija ja omanik arvestaksid arhitektide liidu ekspertiisikomisjoni arvamust ja töötaksid edasi põhiprojekti staadiumis hoone arhitektuurse ilme parandamiseks. Muinsuskaitseamet toetab arhitektide liidu ekspertiisikomisjoni arvamust.

Merle Kinks
muinsuskaitseameti
peainspektorite osakonna-
juhataja asetäitja

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 65 korda, sh täna 1)