Juulikuu maksulaekumine oli aasta nigelaim

Juulikuu maksulaekumine oli aasta nigelaim

 

Mullusega võrreldes oli juulis üksikisiku tulumaksu laekumine Saare maakonnas kõige viletsam: miinusesse langesid kõik omavalitsused ja tulumaksu laekus vähem enam kui viiendiku võrra. Kui võrrelda aga maksulaekumisi kinnitatud eelarvetega, pole olukord eriti trööstitu, sest enamik omavalitsusi on endiselt plusspoole peal.

Nagu varasematel aastatel, nii oli ka tänavu juuli tulumaksu laekumise osas aasta üks paremaid kuid – üksikisiku tulumaksu laekus meie omavalitsuste eelarvetesse ligi 24,3 miljonit, mis on palju rohkem kui varasematel kuudel. Sellest hoolimata on tagasiminek 2008. aastaga võrreldes märkimisväärne.

Kui selle aasta esimese seitsme kuu jooksul laekus Saare maakonnas üksikisiku tulumaksu ligi 21 miljonit krooni vähem kui mullu, siis ainuüksi juulis oli tagasiminek enam kui 7 miljonit krooni ehk 22,5% (vt joonis 2).
Miinusesse langesid kõik meie 16 omavalitsust. Nigela maksulaekumise üheks põhjuseks on kindlasti üha süvenev tööpuudus ja hooajaliste töökohtade nappus käesoleval suvel.

Suurim langus linnas

Omavalitsuste lõikes oli juulis tagasiminek kõige suurem Kuressaare linnas, kus tulumaksu laekus 4,74 miljonit krooni ehk 28,9% vähem kui mullu samal ajal. Langus oli suur ka Kihelkonna, Laimjala ja Pöide vallas, vastavalt siis 27,8%, 26,4% ja 21,1%.

Kui võrrelda aga üksikisiku tulumaksu laekumist praegu kehtivate eelarveprognoosidega, pole olukord Saare maakonnas sugugi nii trööstitu. Enamik omavalitsusi on siin plusspoole peal, väikesesse miinusesse jäävad vaid Orissaare, Kihelkonna ja Mustjala vald: –2,2%, –0,9% ja
–0,3% (vt joonis 1).

Nimetatud kolm valda olid kasulaekumise osas miinuses ka juunis. Tegelikult on nende olukord juulis isegi paranenud.
Kui seitse kuud kokku võtta, on üksikisiku tulumaksu laekumine mullusega võrreldes 6,5 protsendipunkti võrra paranenud vaid Ruhnu vallas.

Suurenenud on ka maksuvõlg

Rahandusministeeriumi andmetel on sel aastal suurenenud ka kohalike omavalitsuste eelarvetesse laekumata jäänud tulumaksu osa.
Juuli lõpu seisuga oli omavalitsustele võlgu jäädud tulumaksu summa ligi 8,4 miljonit krooni. Käesoleva aasta seitsme kuuga on see summa kasvanud 1,3 miljoni krooni võrra ehk 18%, Kuressaares siis 547 544 krooni ehk 13,1% (vt joonis 3).

Siinjuures tasub kohe ära märkida, et maksumaksjate tegelik võlakoormus on veelgi suurem, sest omavalitsustele laekub üksikisiku tulumaksust vaid osa, ülejäänu läheb riigieelarvesse.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 37 korda, sh täna 1)