Eakad saavad ise oma elu parandamisele kaasa aidata

Eakad saavad ise oma elu parandamisele kaasa aidata

Kuressaare päevakeskus pakub näiteks sooja söögi koju toomist.

Sel nädalal algas Kuressaares küsitlus, mille abil selgitatakse välja kaasaegsete avahooldusteenuste vajadus meie linna üle 70-aastaste elanike seas. Kuressaare Hoolekanne SA palub linna vanuritel vastata reale küsimustele.

Küsimustiku toovad kohale vastava koolituse saanud kenad noored inimesed. Küsitlejatel on kaasas sihtasutuse Kuressaare Hoolekanne kirjade ja juhataja allkirjaga volitus. Küsitluse eesmärk on eakate elu-olu parandamine, teenuste laiendamine ja ka uute töökohtade loomine avahoolduse valdkonnas.

Vajadus uute teenuste järele kasvab

Inimeste eluiga pikeneb kogu Euroopas. Pikem eluiga ei tähenda alati, et ollakse võimelised kõigega elu lõpuni ise hakkama saama. Küpses eas inimestel kasvab vajadus abistavate toimetulekuteenuste järele. Võtkem kas või sooja toidu tegemine. See, mis tundub nii iseenesest mõistetav toiming, kui oled terve ja krapsakas, pole haiguse korral nii lihtne midagi.

Avahooldusteenused just selleks loodud ongi, et kui eakas inimene peab üksi toimetama, saab ta kedagi vajadusel appi kutsuda. Kuressaare päevakeskus pakub avahooldusteenusena näiteks sooja söögi koju toomist, praegu veel kolmel päeval nädalas, kuid septembrikuust juba viiel päeval nädalas. Küsitluse käigus selgub ka, kui suur on sellise teenuse tegelik vajadus.

Minu endises kodulinnas Viljandis pakutakse avahooldusteenust ka puhkepäevadel. Kuressaareski on ilmselt vajadus liikuda samas suunas. Tean oma ema käest, kui tähtis on vanemale inimesele veeta küpse ea aastad omaenda koduseinte vahel nii kaua kui vähegi võimalik. Avahoolduseteenused just sellele kaasa aitavadki ja ühtlasi vähendavad vajadust paigutada inimesi hooldekodusse. Muidugi on see mõnikord vältimatu, kuid hooldekodus elamine on suhteliselt kallis teenus ja pole alati ka emotsionaalselt kõige vastuvõetavam.

Kuressaare linnavalitsus eraldas sel suvel raha eakate toimetuleku uurimiseks ja nüüd on võimalik välja selgitada toimetulekut toetavate teenuste tegelik vajadus ja maht. Muidugi ei alustata tühjalt kohalt, asi juba toimib. Juba praegu on koostöös avahooldusjuhiga välja töötatud paketid erinevate vajadustega klientidele, on võetud tööle esialgu üks töötaja.

Teenused laienevad

Teenuse laienemisel luuakse vastavalt vajadusele uusi töökohti ja samas võimaldatakse eaka vanema või vanaema lastel ja lastelastel tööl käia, sest päevakeskus saab vanuri eest hoolitsemisel kaasa aidata. Kui rääkida veel majanduslikust poolest, siis on avahooldusteenus hooldekoduga võrreldes tunduvalt odavam ja paindlikum.

Kuressaare hoolekandel on valminud uus infovoldik pakutavatest teenustest. Selles on päevakeskuses tegutsevate ringide ja teenuste loetelu. Viimasel lehel on tähtsamad eakatele vajalikud telefoninumbrid. Ka selle voldiku võtavad küsitlejad kodudesse kaasa. Kuressaare päevakeskuses on loodud mitmeid uusi ringe ja igakuistel suurüritustel käib rohkelt rahvast.

Näiteks avatud uste päeval käis majas ligi veerand tuhat eakat linnaelanikku. Kui lisada siia tervisepäevad, päevakeskuse sünnipäev, kohtumiste õhtud, siis saab kena arvu inimesi, kes tahavad tulla üritustele ja seltskonda. Info korraldatavatest üritustest leiab ajalehes Kuressaare Sõnumid. Kuna leht ilmub nüüd harvem, siis paneme teated vajadusel ka teistesse kohalikesse lehtedesse.

Tegelikult võib päevakeskuse majja tulles leida tegevust hommikust õhtuni, peale ringide ja õppe on olemas juuksur, massöör, pakutakse pediküüri- ja maniküürivõimalust, saab veresuhkrut ja kolesterooli mõõta. Alates oktoobrist saab mõõta ka vererõhku. Samas on võimalik neidsamu teenuseid ka koju tellida.

27. augustil toimub järjekordne tervisepäev, oktoobri alguses mängudepäev ja käelise tegevuse päev. Aasta lõpukuudel on plaanis erialaarstide loengute sari ja võimalusel ka tervist kohapeal kontrollida. Ning loomulikult lõpetame me selle aasta ühe toreda jõulupeoga.
Niisiis, tere tulemast Kuressaare päevakeskusse!

Tiia Tammsalu
Kuressaare Hoolekanne SA juhataja

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 72 korda, sh täna 1)