Räime vähesus ajas kalurid riidu

Räime vähesus ajas kalurid riidu

 

Läänemaa kalatöötlemisettevõte OÜ Morobell tuli välja ettepanekuga jagada osa rannakalurite Liivi lahe 2010. aasta räimepüügikvoodist traalpüüdjatele.

Põllumajandusministrile saadetud kirjas teeb Morobelli juhatuse esimees Raivo Baum ettepaneku vähendada 2010. aastal rannakaluritele ette nähtud Liivi lahe räimepüügikvooti tänavust püügikvooti ületanud koguse võrra (1038 tonni). Baum soovitab jagada rannakaluritelt äravõetav osa nendele traalpüüdjatele, kellel jäid neile eraldatud ja kasutamata püügivõimalused Liivi lahes aasta teisel poolel rannakalurite tegevuse tõttu kasutamata.

Seoses Liivi lahel ülepüügi tõttu kehtestatud püügikeeluga võtsid rannakalurid Baumi hinnangul traalpüüdjatelt ära võimaluse sügishooajal oma kvoot Liivi lahes täis püüda.

“Rannakalurid teenisid sellega erakordset tulu ning jätsid traalpüüdjad ilma nende õigustatud ootusest saadavale tulule,” märgib Baum. Lisaks kannavad traalpüüdjad kahju, mis tuleneb makstud püügiõigustasudest, kalalaevade seisupäevadest ja trahvinõuetest, kuna traalpüüdjatel puudub võimalus oma lepingulisi kohustusi täita.

Põllumajandusministeeriumi kalapüügi korralduse ja andmete analüüsi büroo juhataja Gunnar Lambing ütles Oma Saarele, et OÜ Morobell ettepanek on praegu ministeeriumis menetluses.
Saarte Kalurite Ühingu juhataja Hillar Lipu sõnul ei mäleta ta varasemast ajast, et mõni ettevõte oleks taolise kvoodi ümberjagamise ettepanekuga välja tulnud. Lipu sõnul puudutab Morobelli ettepanek eelkõige Pärnumaa rannakalureid, kes püüavad suurema osa Liivi lahe rannakalurite räimekvoodist.

“Aga siis võib ka juhtuda, et me ei saa enam sedagi kala, mida siiani olema saanud, sest pärnakad püüavad alles jäänud koguse veelgi kiiremini välja ja ongi asi jälle lukus,” selgitas Lipp.

Gunnar Lambingu sõnul laekus pärast juulis kehtestatud püügikeeldu Saaremaa rannakaluritelt järelepärimine, milles väideti, et püügikeeld tekitab kaluritele kahju. Lambingu hinnangul ei ole Saaremaa rannapüüdjatel sel aastal aga mingeid kahjusid, sest võrreldes 2008. aastaga on tänavune saak ligi 60 protsenti mullusest suurem. Samamoodi on rohkem räime püüdnud ka traalpüüdjad, kuigi nende püügikvoodid jäid kasutamata.
Sel aastal Liivi lahel enam püüki ei lubata.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 95 korda, sh täna 1)