Saare maakonna koolivõrk uue õppeaasta künnisel (4)

Saare maakonna koolivõrk uue õppeaasta künnisel

 

Uus kooliaasta oma rõõmude ja muredega on kätte jõudnud. Kümned tuhanded noored inimesed üle veel suvesooja Eestimaa asuvad taas tarkust taga nõudma. Esimesse klassi tulijatele on see suur algus, abiturientidele aga omandatud teadmiste konkurentsivõimeliseks küpsustunnistuseks vormistamise aasta.

Esialgsetel andmetel asub sel õppeaastal Saare maakonna koolide esimestes klassides õppima 278 särasilmset mudilast. See number on viimaste aastate väikseim ja kahjuks tuleb nentida, et tuleval sügisel väheneb see veel paarikümne võrra.

Numbrite keeles

Oodatav esimesse klassi astuvate laste arv järgmisel kuuel aastal on: 2010 – 262; 2011 – 296; 2012 – 318; 2013 – 330; 2014 – 328; 2015 – 326.
Nagu need arvud näitavad, on seis kõige nutusem järgmisel sügisel, siis sündinud laste arv stabiliseerub ja jääb 320 – 330 kanti. Ja kui sel aastal lõpetas maakonnas põhikooli 481 noorukit, siis kolme aasta pärast on see arv kusagil 300 piirimail.

See omakorda viitab sellele, et meie maagümnaasiumides tuleb arvestada faktiga, et kümnendate klasside täitumus jääb alla 20 õpilase, mis omakorda seab tõsise kahtluse alla nende gümnaasiumide jätkusuutlikkuse. 2004. aastal valminud Saare maakonna koolivõrgu arengukava 2004 – 2011 jagas meie maakonna maapõhikoolid jätkusuutlikkuse alusel kolme gruppi:
– tugevad põhikoolid Muhu, Kärla, Valjala, Salme ja Aste;
– keskmised põhikoolid Kaar-ma, Kihelkonna, Lümanda, Kaali, Kahtla ja Tornimäe;
– nõrgad põhikoolid Mustjala, Torgu ja Ruhnu.

Vallad hoiavad oma koole

2009. aasta sügisel tuleb tõdeda, et tugev grupp on seda ka praegu, keskmises grupis on oma positsiooni säilitanud vaid Kaarma ja Lümanda põhikool, kus õpilaste arv jääb 70 ringi. Ülejäänud koolides on laste arv aga drastiliselt vähenenud ja omavalitsused peavad väga tõsiselt pingutama, et leida kooli tegutsemise tagamiseks oma niigi nappidest vahenditest lisaraha.

Meie omavalitsuste kiituseks tuleb öelda, et nad on alati pidanud oma kooli jätkusuutlikkust väga tähtsaks ja on võtnud koolimurede lahendamise oma esmaseks kohustuseks. Sel aastal ei suleta ega reorganiseerita Saare maakonnas ühtegi kooli. 1. septembril alustavad tööd 5 gümnaasiumi, 11 põhikooli, 4 lasteaed-põhikooli, 1 lasteaed-algkool, 1 erikool, 1 ametikool ja 1 kolledž.

Ka sel õppeaastal on peatähelepanu all hariduslike erivajadustega lapsed. Ükski õpilane ei tohi jääda tähelepanuta, igale lapsele tuleb koostada talle jõukohane õppekava ja aidata tal teistega võrdselt edasi jõuda. Jätkuvalt on tähelepanu keskpunktis töö andekatega.

Head tulemused näitavad taset

Ma olen kindel, et vabariiklikel olümpiaadidel alati edukalt esinenud saarlastele tuleb ka sel õppeaastal tõhusat lisa. Eelmisel õppeaastal tõid meie õppurid vabariiklikelt aineolümpiaadidelt ja konkurssidelt kodusaarele 32 esikümne kohta, sealhulgas 8 esikohta, ja lisaks kaks teist kohta ülemaailmselt keskkonnaalaselt konkursilt.

Neil, kes soovivad õppida mõnda eluks vajalikku ametit oma kodusaarel, on võimalus seda teha Eesti kutsekoolide tippu kuuluvas Kuressaare ametikoolis või siis omandada rakenduskõrgharidus jõudsalt arenevas Tallinna tehnikaülikooli Kuressaare kolledžis.
Tänapäeva ühiskond esitab oma liikmetele järjest uusi ja uusi väljakutseid. Sellepärast ei puuduta sõna “õppimine” juba ammugi ainult koolilapsi, vaid kõiki inimesi. Täiskasvanute koolitus ja elukestev õpe on leidnud kindla koha meie kõigi igapäevaelus.

Teades, et koos paljude õigustega on meil ka mitmeid kohustusi, austades kaasinimeste tegevust ja arvamusi, abistades hädasolijat ja realiseerides meile looduse poolt antud võimeid, saame me järgmisel kevadel öelda, et oli üks meeldiv ja edukas kooliaasta.
Soovin kõigile ilusat ja päikeseküllast tarkusepäeva ning saavutusterohket uut õppeaastat!

Raivo Peeters
Saare maavalitsuse haridus- ja
kultuuriosakonna juhataja


KOMMENTAAR

Aive Mõistlik, Valjala põhikooli direktor:

Täna algab jälle minu jaoks kõige ilusam aeg – kooliaeg. Meie kool on maakonna tugevate koolide hulgas ja jääb sinna. Miks Valjala kool on tugevate koolide hulgas? Aga sellepärast, et me asume otse Saaremaa südames.

Kui üks asi on juba südames, siis ei kao ta sealt kusagile. Meie inimesed on elujõulised, jaksavad lapsi teha, sünnitada ja neid üles kasvatada. Oluline on ka see, et meie koolis töötavad Saaremaa parimad õpetajad. Ja et see süda oleks ikka täiesti korras, on meil väga meeldiv koostöö vallavanema, vallavalitsuse, volikogu ja mis peamine, lastevanematega.

Kui ikka lapsevanemad tulevad igas ettevõtmises kooliga kaasa, siis muutub see kool eriti heaks.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 175 korda, sh täna 1)