Uus magistriõppe aasta algas ka Tartu ülikoolis

Uus magistriõppe aasta algas ka Tartu ülikoolis

ÕNNELIK: Pidulik hetk Kärla lasteaia juhatajale Maiu Raunale.

Iga-aastane pereheitmine Eesti koolides algab kevadiste lõpetamistega ja lõpeb õppeaasta algusega ja uute teadmishimuliste noorte koolitulekuga septembris. Nii on see igal aastal kordunud ka Tartu ülikoolis. Kuid juunikuine lõpuaktus alma materi aulas oli ülikooli majandusteaduskonna jaoks eriline. Magistriõppe eduka läbimise kinnituseks ulatas rektor prof Alar Karis 17. juunil magistridiplomi üheteistkümnele Saaremaa organisatsioonikäitumise õpperühma liikmele: Rain Janole, Evi Kivile, Signe Mehikule, Merle Murule, Helle Peilile (lõpetas cum laude), Epp Petrovile, Maiu Raunale, Riina Saarele, Merike Tammeaidile, Varje Tuulingule ja Ainar Viiresele. Kaks aastat magistriõppes oli möödunud pea linnutiivul – nii õppijaile kui ka meile, õppejõududele.

Ärijuhtimise magistriprogrammi laienemine Kuressaarde oli meie jaoks mõneti ootamatu, aga sellevõrra meeldivam. 2007. aasta kevadel võttis teaduskonnaga ühendust Kuressaare gümnaasiumi juures tegutseva koolituskeskuse Osilia juht Maie Meius ja palus kaaluda võimalust, et ülikooli majandusteaduskond teostaks magistriprogrammi ka Saaremaal.

Leidsime, et kõige sobilikum oleks kohandada ärijuhtimise magistriprogrammi organisatsioonikäitumise suunale. Kalkuleerisime programmi teostamise kulud (väljaspool Tartut on see teaduskonnale oluliselt kallim) ja leidsime, et programmiga alustamiseks oleks vaja leida vähemalt 25 huvilist. Tuleb tunnistada, et üks siinkirjutajatest ei olnud väga optimistlik sellise arvu huviliste leidmise osas. Arutasime Maie Meiuse ja meie avatud ülikooli projektijuhi Selje Seebaga 2007. aasta suvekuudel siiski kõik vajalikud nüansid läbi.

Augusti lõpus andis Maie Meius teada, et koos on ligi 30 huvilist. Olime siiralt rõõmsad koostöö sedavõrd meeldiva alguse üle. Sama aasta oktoobris alustasime programmi 29 õppijaga. Selle õpperühma juures torkas kohe alguses silma rõõmus meel, tugev ühtekuuluvustunne ja sihikindel visadus. Need saarlaslikud omadused pidid viima edukalt sihile. Selle parimaks tunnistuseks on 11, eelkõige Saaremaa organisatsioonide juhtimissüsteemide arendusvõimalusi käsitleva magistritöö kaitsmine käesoleva aasta juunis. Ja mitmed tööd saavad kaitsmisküpseks 2010. aasta jaanuariks.

Ka õppejõududele on Saaremaa külastused vahelduseks igapäevategevusele Oeconomi-cum’is. Meie suurimad tänud kuuluvad Kuressaare koolituskeskusele Osilia. Eriti tahaksime tänada Maie Meiust ja Toomas Takkist, tänu kellele see koostöö alguse sai, ja kogu Osilia kollektiivi, tänu kellele meie ühine programm teoks on saanud.

Pühendudes kahe aasta jooksul magistriõpingutele, investeerisid magistrandid rohkesti oma aega, energiat ja raha. Me loodame väga, et need investeeringud on läinud asja ette, et õpingud olid nende jaoks sisukad ja huvitavad ning juurde saadi palju uusi teadmisi, mis aitavad lõpetanutel kujundada oma järgnevat edulugu. Ja et lisaks teadmistele on juurde saadud mõttekaaslasi ja sõpru, kes jäävad õppijatele ka pärast õpingute lõppu. See võib vaid tugevdada mõtteerksat ja innovaatikaaldist Saaremaa teadmusvõrgustikku.

Maailma suuremate ettevõtete hulgas läbi viidud uuringud näitavad, et ärijuhtimise magistrikraad (Master in Business Administration, MBA) annab olulist palgalisa (TopMBA.com uuring). Eesti tööjõuturul haridustasemetel veel nii selget vahet ei tehta. Samas on olukord siingi muutumas. Kindlasti peaksid magistriõpingud andma aga süsteemsema ettekujutuse majandusest ja ühiskonnast laiemaltki, mis on edu aluseks erialases tegevuses.

Magistriõpingud on hea võimalus ühendada juhi või spetsialisti kogemus süsteemsete ja kaasaegsete majandusteadmistega. Võib tunduda, et ärijuhtimise magistriõpe on mõeldud eelkõige äriettevõtetes töötavatele spetsialistidele. Samas on avalik sektor kogu maailmas suundunud nn uue haldusjuhtimise (new public management) lainele, mille väljunditeks on tulemusjuhtimise ja teiste äriettevõtete juhtimismeetodite rakendamine avaliku sektori organisatsioonides. Seda järjest enam ka Eestis.

Vaadakem või riigiraamatupidamiskohuslaste üldeeskirja ja nõudeid strateegiliste arengukavade (plaanide) koostamiseks. Usume, et Tartu ülikooli majandusteaduskonna pakutavad magistriprogrammid on sobilikud majandusliku mõtteviisi arendamiseks ka avalikus sektoris, sest teaduskond omab enam kui kümneaastast praktilist kogemust ettevõtete ja asutuste juhtide ja spetsialistide koolitamisel. Meie oluline prioriteet on elukestva õppe pakkumine avatud ülikoolis, mis võimaldab akadeemilise kraadini jõuda töö kõrvalt, aidates sellega meil igaühel oma edulugu kujundada.

Majandusteaduskonna avatud ülikooli raames toimuvad magistriõpingud kolmel erialal.
Ärijuhtimise erialal toimub õpe neljal spetsialiseerumissuunal: turundus ja juhtimine õppetööga Tartus, finantsjuhtimine Tartus ja Tallinnas, avaliku sektori ökonoomika ja juhtimine Tallinnas ning teenuste disain ja juhtimine Pärnus.

Ettevõtluse ning tehnoloogia juhtimise eriala on mõeldud innovatiivsele ettevõtjale, kelle eripäraks on erinevate teadus- ja haridusvaldkondade integreerimine. Selle õppekava raames saab spetsialiseeruda ka ettevõtluspedagoogikale .
Strateegilise juhtimise (ExecMBA) magistriõpe pakub eksklusiivõpet eelkõige edukatele nii äri- kui ka avaliku sektori organisatsioonide juhtidele, mis tänu väikesearvulisele õpperühmale võimaldab rohkem diskussioone ja individuaalset lähenemist.

Uus magistriõppe programm Kuressaares

Tartu ülikooli majandusteaduskonna ja KG koolituskeskuse Osilia suurepärase koostöö jätkuks on avanemas hea võimalus omandada magistrikraad, läbides vastava õppeprogrammi Saaremaal. Planeerimisel on uus magistriõppe grupp, mis on KG koolituskeskuse Osilia tegutsemisaja jooksul juba neljas. Idee pakkuda Saaremaal tasemeõpet magistriõppe näol tuli Kuressaare gümnaasiumi direktorilt ja Osilia juhilt Toomas Takkiselt. Eelnevalt on Saaremaale toodud kaks magistriõppe programmi koostöös Tartu ülikooli ja üks Tallinna ülikooliga.

Tartu ülikooli majandusteaduskond on nõus avama grupi täitumisel uue magistriõppe rühma Saaremaal 2010. aastast. Magistriõppest huvitatutel on võimalus registreerida uude õppegruppi KG koolituskeskuses Osilia Nooruse 1, Kuressaare (tel 45 56 576, Renate Pihl, Margit Düüna).

Huvi korral on võimalik alustada juba sel aastal

Vastuvõtt avatud ülikooli programmidele Tartu ülikoolis kestab veel reedeni, 4. septembrini. Õppetöö algab oktoobris ning programmide edukatel läbijatel on magistrikraad kaitstud 2011. aasta juunis.

Huvi korral leiate täpsema informatsiooni õppimisvõimaluste kohta Tartu ülikooli majandusteaduskonnas teaduskonna kodulehelt http://www.mtk.ut.ee . Dokumente saab esitada 4. septembrini Tartu ülikooli majandusteaduskonnas Narva mnt 4-B204 Tartus (tel 73 76 313, Selje.Seeba@mtk.ut.ee) või internetiaadressil www.sais.ee .
Ülikooli tulla ei ole kunagi hilja.

Toomas Haldma
Tartu ülikooli majandusteaduskonna dekaan
Margit Düüna
KG koolituskeskuse Osilia projektijuht


Rain Jano: “Kõigile uutele magistrantidele julgen Tartu ülikooli ja Osilia koolituskeskust kindlalt soovitada, sest mõlemalt poolelt oli kogu õppeaja jooksul tunda tugevat toetust ning püsivat koostöövalmidust. Lisaks õpingute käigus omandatule tekkis kursuse käigus palju uusi tutvusi meeldivate ja tegusate inimestega. Isiklikust kogemusest julgen soovitada magistrikraadi omandamist kaugõppe teel, kuna see loob suurepäraseid võimalusi rakendada äsjaõpitut ja värskelt omandatud teadmisi oma igapäevases töös.

Ja lõpetuseks – magistritööga tasub tegelema hakata juba esimesel õppeaastal, sest kursuse lõpp läheneb märkamatult ning lõpus võib vastasel korral kiireks minna. Magistritöö soovitan kindlasti siduda oma igapäevase tööga ning leida teema, millel oleks otsene väljund isiklikus töös.”

Helle Peil: “Kuressaares toimunud magistriõpe oli minu arvates hea võimalus magistrikraadi saamiseks, ilma et tulnuks Saaremaalt Tartu või Tallinna vahet sõita – nii rahas kui ajas kindlasti võitsime. Kursusekaaslaste näol oli tegu väga mõnusa seltskonnaga ja suurepärase võimalusega soetada uusi huvitavaid tutvusi. Kindlasti pakkus õppimine ka vaheldust igapäevaelu rutiinis ja ei saa ka mainimata jätta, et õppejõud olid suurepärased.”

Riina Saar: “Magistriõppes õppimine oli väga värskendav kogemus ja andis veendumuse, et enesearendamiseks ei ole kunagi hilja. Majandusteaduskonnas õppimine andis peale teoreetiliste teadmiste ka praktikas rakendatavaid teadmisi juhtimise ja organisatsioonikäitumise alal. Suure panuse andsid teadmiste kogumisel fantastilised õppejõud, kes võtsid vaevaks sõita siia kohapeale.”

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 123 korda, sh täna 1)