Puuduste otsimine minevikust ei aita luua turvalist tulevikku (3)

Puuduste otsimine minevikust ei aita luua turvalist tulevikku

 

Viimastel nädalatel on leheveergudelt saanud lugeda omavalitsuste edulugudest möödunud nelja aasta jooksul. Tõesti, arengud on olnud positiivsed. Vaadates Kuressaare linna, tuleb tõdeda, et linnaruum on arenenud positiivselt. See näitab, et majanduse head ajad on suudetud kohaliku elu arenguks ära kasutada.

Kui vaadata aga viimaseid majandusprognoose ja analüütikute poolt välja toodud täiendavate riigieelarvekärbete vajadusi, siis on selge, et see mõjutab olulisel määral ka kohaliku omavalitsuse korraldust. Majanduse rasked ajad on juba mõjutanud paljusid peresid ja mõjutavad ilmselt veelgi. See omakorda vähendab sotsiaalset turvalisust. Lähiaegadel
oodatakse omavalitsuselt eelkõige selle turvatunde tagamist ja toetust keerulistel aegadel toimetulekuks.

Põhimõttelisi apsakaid pole olnud

Kas otsida vigu ja kritiseerida linnavalitsuse senist tegevust? Ei – see ei viiks meid edasi, ja põhimõttelisi suuri apsakaid tehtud ju pole. Meil tuleb vaadata tulevikku ja leida võimalusi Kuressaare stabiilseks arenguks. Tulevikuperspektiivis on esmased olulised küsimused: esiteks, kuidas tagada omavalitsuse poolt elanikele mõeldud teenuste maht ja kvaliteet vähemalt tänasel tasemel?

Nagu eelpool öeldud, mõjutab majandusprognoos ja vabariigi valitsuse tegevus kohaliku omavalitsuse eelarvepositsioone. Siit ka ülesanne – tagada ressursside vähenemise tingimustes kohaliku elu korraldus vähemalt tänastes mahtudes ja kvaliteedis.

Teiseks, kas linnavalitsus on valmis kiirelt ümber orienteeruma ja kohanduma elanikkonna vajadustest lähtuvalt (omavalitsuse teenus peab olema paindlik)? See on ülesanne, mis seondub otseselt eelnevaga. Väliskeskkonnas toimuvad muutused mõjutavad ka omavalitsuse tegevuse struktuuri. Teatud teenuste osakaal võib keskkonna muutustest tulenevalt oluliselt muutuda. Omavalitsus peab olema võimeline muutuma koos väliskeskkonnaga. Sellest sõltub omavalitsuse võimekus olla elanikule hea partner ja tema ootuste täitja linna elukorralduses.

Millist mõju avaldavad tehtud otsused nelja, viie või kümne aasta pärast? Igal otsusel on mõju. Otsuste puhul on oluline, et täna tehtud otsused, mis võivad tunduda õiged ja “kustutavad tulekahju”, ei mõjutaks meid negatiivselt tulevikus. Tänased otsused ei tohi tuua kaasa oluliste võimekuste lõhkumist viisil, mis hiljem nõuavad meilt palju suuremaid kulutusi võimekuste taastamisel.

Need on rasked küsimused, aga neile on olemas positiivsed vastused. Just nende küsimuste vastustes peitub linna edasine jätkusuutlikkus ja võimalus majandusolukorra paranedes olla heas positsioonis arendustegevuste käivitamisel.

Eelkõige on lähiaastate võtmesõnaks koostöö ja ühistegevus. Ainult koostöös suudame me tagada meie kodulinna stabiilsuse ja selle, et meil oleks keskkond, milles me tahame elada, kus meil on võimalik töötada, lastel turvaliselt areneda. Koht, kuhu me ootame külalisi, kellele meil on pakkuda turvalist ja õdusat keskkonda.

Priit Heinsoo

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 68 korda, sh täna 1)