Üksikisiku tulumaksu on laekunud kavandatust enam (1)

Üksikisiku tulumaksu on laekunud kavandatust enam

 

Augusti lõpuks oli maksu- ja tolliameti andmetel Saare maakonna kohalikele omavalitsustele üksikisiku tulumaksu laekunud veidi üle 166,6 miljoni krooni, mis moodustab käesoleva aasta eelarveprognoosist 70,8 protsenti. See tähendab, et kaheksa kuuga on omavalitsuste eelarvesse tulumaksu laekunud ligi 9,7 miljonit krooni enam, kui kavandatud. Selline on olukord maakonnas tervikuna. Samas pole kõik maakonna omavalitsused tulumaksu laekumise osas plusspoole peal ning mullusega võrreldes on maksutulu märkimisväärselt kahanenud.

Kaheksa kuu lõpuseisuga on üksikisiku tulumaksu jätkuvalt kõige paremini laekunud Saare maakonna kõige väiksemas omavalitsuses Ruhnu vallas, kus aastasest prognoosist on juba täidetud 77,6 protsenti.
Kui võtta aluseks praegu kehtivad eelarved, on maakonna 16 omavalitsusest tulumaksu laekumine olnud hea 13-s. Vaid kolmes omavalitsuses – Orissaares, Mustjalas ja Kihelkonna – ollakse kaheksa kuu seisuga maksulaekumise graafikust veidi maas (vt joonis 1).

Tõsi, rahalises väljenduses pole tulumaksu alalaekumine nimetatud valdades kuigi suur: Orissaares, kus tulumaksu laekumise käesoleva aasta prognoos on ligi 14,6 miljonit krooni, ollakse laekumise graafikust maas 385 000 krooniga; Mustjala ja Kihelkonna vallas 45 000 ja 51 500 krooniga.
Järelikult, kui majanduskonjunktuur käesoleva aasta järelejäänud nelja kuu jooksul tõepoolest paranema hakkab (on ju maailmamajanduses tervenemise tundemärke juba ilmnenud), võib loota ka Saaremaa omavalitsuste tulubaasi kasvule.

Kui seda aga juhtu, peaksid nimetatud kolm omavalitsust eelarve tasakaalu säilitamise nimel vastavad abinõud kasutusele võtma.
Kui üksikisiku tulumaksu tänavust laekumist möödunud aasta laekumisega võrrelda, on tagasiminek jätkuvalt märkimisväärne. Langus oli eriti suur just suvekuudel (vt joonis 2) – näiteks laekus juulis maakonnas tervikuna tulumaksu 22% vähem kui mullu, Kuressaares aga koguni 28,9%; augustis oli langus maakonnas 17,5% ja Kuressaares 18,5%.

Maksuvõlg suurenes suvekuudel

Rahandusministeeriumi andmetel on sel aastal suurenenud ka kohalike omavalitsuste eelarvesse laekumata jäänud tulumaksu osa.
Augusti lõpu seisuga oli omavalitsustele võlgu jäädud tulumaksusumma suurus ligi 8,7 miljonit krooni. Käesoleva aasta kaheksa kuuga on see summa kasvanud ligi 1,6 miljoni krooni võrra ehk 22,3 protsenti. Kuressaares on tulumaksuvõlg kaheksa kuuga kasvanud 658 000 krooni võrra ehk 15,8% (vt joonis 3).

Kui vaadata maksuvõla arengudünaamikat selle aasta kuude lõikes, võib täheldada, et kevadkuudel (märts-aprill) võlakoormus mõnevõrra vähenes, suurenedes see-eest järsult suveperioodil, eriti juulis ja augustis.
Siinjuures tasub veel märkida, et maksumaksjate tegelik võlakoormus on veelgi suurem, sest omavalitsustele laekub ju üksikisiku tulumaksust vaid osa (11,4%), ülejäänu läheb riigieelarvesse.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 44 korda, sh täna 1)