Omavalitsuste koostöös viiakse ellu suuremaid projekte

Omavalitsuste koostöös viiakse ellu suuremaid projekte

 

Eelmisel aastal pidas Saaremaa omavalitsuste liit (SOL) oma 15. aastapäeva. Võrreldes teiste maakondlike liitudega oleme saavutanud selle, et kõik kohalikud omavalitsusüksused on asutamisest alates liidu liikmed, kuigi mõnel puhul on lahkumise jutte ka olnud.

Meil on põhikirja järgi juhatuse liikmed kõik vallavanemad ja linnapea, kõigis maakondades see päris niimoodi ei ole. Seega pole meil mingit eestseisust ega 5–6 juhatuseliiget, kes teiste eest asju otsustavad, saades selle eest ka hüvitust. Meil käib 16-liikmeline juhatus koos n-ö ühiskondlikus korras ja asju arutatakse niikaua, kuni otsused tulevad.

Projektipõhine töö on au sees

Mis puutub projektipõhisesse tegevusse, siis jõudis hiljuti lõpule pikaajaline projekt “Virtual Eksperiens”. See oli turismialane projekt, saime teha mitmeid trükiseid, paigaldada viitasid ja saime oma kodulehekülje.
Piirkondliku tervisespordi rahaga ehitasime Karujärve endisesse sõjaväeossa päris korralikud suusa- ja matkarajad. Seda kompleksi saab tulevikus vastavalt võimalusele ka edasi arendada, ma pean silmas just infrastruktuuri teeninduslikku poolt, et seal oleksid olemas ka riietusruumid, veevarustus jmt.

Kolmanda olulise projekti nimi oli “Loodusliku mitmekesisuse taastamine”, mille käigus soetati maakonda amfiibniiduk. Sellega hooldame maakonnas hoiualasid, eelkõige jõgede suudmeid, et kalad liikuma pääseksid. Eelmisel aastal oli nende tööde teostamine üsna edukas, tänavu nii hästi pole läinud, sest riigil napib ressurssi.

Oluline oli ka juhtimisvõimekuse tõstmise projekt, mille raames viisime läbi koolitusi planeeringute koostamiseks. Positiivseks saame lugeda ka seda, et asutasime eelmisel aastal koos ettevõtluskeskusega MTÜ Saarte Turismiarenduskeskus, mis on meil nüüd maakondliku turismikoordinaatori rollis. Esimesed tulemusedki on olemas, kahele projektile on juba tulnud positiivne vastus.

Loomulikult on niisuguseid projekte veel mitmeid olnud, mille kaudu on maakonnas viimastel aastatel üht-teist edasi arendatud.
Eks rääkida tuleb ka sellest, mis ei ole korda läinud. Mulle isiklikult on suurim pettumus see, et me ei suutnud maakonda ühtset jäätmekäitlusettevõtet rajada. See oli Maasi jäätmejaama laiendamisprotsess, kus sai hirmsasti vaeva nähtud, juba üsna paljuski kokku lepitud, aga nüüd on neid firmasid ikkagi kaks. Lootma peab sellele, et need suudaksid omavahel head koostööd teha ja ilusasti ikka ühe mütsi all olla.

Regionaalne koostöö tiheneb

Siiski on omavalitsuste koostöö aastatega edenenud. Kultuuri ja spordi alal tehakse alati head koostööd, näiteks toon siin Viidumäe ja Väikese väina mängud, mis on juba aastaid toimunud – olgu ajad, millised tahes, ikka toimuvad. Ja uued ettevõtmised sotsiaal-alal, näiteks Muhu hooldekodu, mis on regionaalne ja tehakse mitme valla koostöös. Ka Kihelkonna vanadekodu, mille kontseptsioon on valminud. Just selliste piirkondlike projektide tõttu ei teki enam mingeid hooldekodude “kombinaate”. Euroopa Liidu sotsiaalfondi rahadega on neid asju võimalik ju veel ellu viia kuni 2013. aastani.

Eks me aeg-ajalt liidus vaidleme ikka ka, näiteks eelarve ja sealt edasi liikmemaksude teemal. Seda enam, et majanduses pole ju enam kõige paremad ajad, aga liidu eelarve tuleks enne valimisi ära kinnitada. Valimised võivad ju palju otsustamisi teatud ajaks edasi lükata ja meie tegevust pidurdada. Me oleme juba aastaid suutnud oma järgmise aasta eelarve septembris kinnitada. Eks eelarvevaidlused juhatuses praegu käivadki. Aga kokkuvõtvalt võib öelda, et omavalitsuste vaheline koostöö on olnud hea ja arenev.

Jüri Pärtel
Saaremaa omavalitsuste
liidu büroo direktor

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 30 korda, sh täna 1)