Riigikontroll ootab Kuressaarde peretüüpi lastekodu (1)

Riigikontrolli avalikustatud aruanne riigi tegevusest laste riikliku hoolekande korraldamisel toob välja ka Kuressaare väikelastekodu võimaliku üleandmise Kuressaare linnale ning uute, peretüüpi lastekodumajade ehitamise.

Kuressaare väikelastekodu üleandmisest Kuressaare linnale on räägitud enam kui kaks aastat. Nüüdseks on linn Kuressaare abilinnapea Juhan Nemvaltsi sõnul ka valmis lastekodu üle võtma, kuid praeguseks ei ole veel selge, kas asenduskodude ehituseks saadavast välisabist jääb raha üle ka Kuressaare väikelastekodu jaoks.

Sotsiaalminister Hanno Pevkur on varem kinnitanud, et raha olemasolu korral ehitatakse peremaja ka Kuressaare väikelastekodu tarbeks.
Saare maavalitsuse sotsiaal- ja tervishoiuosakonna juhataja Inna Kask ütles, et Kuressaare väikelastekodu üleandmine kohaliku omavalitsuse haldusalasse tuleb arutusele täna toimuval Saaremaa omavalitsuste liidu juhatuse koosolekul.

Kuna väikelastekodu on maakonnas ainus asenduskodu teenuse pakkuja (lisaks osutatakse seal puudega lastele rehabilitatsiooni- ja lapsehoiuteenust), siis on oluline, et nende teenuste osutamine maakonnas jätkuks ning oleks teenuse vajajaile ühtviisi kättesaadav.
Samas ei võimalda praegune väikelastekodu ruumilahendus ning laste puudespetsiifikast tulenev eripära puudega laste hooldamiseks peresüsteemi, mille poole püüdleb riiklik hoolekanne.

Riigikontrolli auditis märgitakse sedagi, et Saare maavalitsus on üks viiest maavalitsusest, kes ei ole asenduskodus ehk siis Kuressaare väikelastekodus läbi viinud järelevalvet.
Inna Kask väitis, et pideva tiheda koostöö ning erinevate tegevuste kaudu on maavalitsusel ülevaade Kuressaare väikelastekodu sisulisest tööst ja majandustegevusest olemas ning koostöö toimib toetava järelevalvena.

“Igal aastal kinnitatakse maavanema korraldusega Kuressaare väikelastekodu eelarve, personali koosseis ja teenuste hinnakirjad; iga poole aasta tagant korrigeeritakse eelarvet vastavalt laste arvule, vanusele ja puude raskusastmele,” rääkis Kask, kelle sõnul kontrollitakse siis ka riigieelarve vahendite sihipärast ja otstarbekat kasutamist, personali vastavust nõuetele, kohtade täitumust.

Kord aastas vaatavad kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöötaja, maavalitsuse lastekoduspetsialist ja lastekodu töötajad üle ka laste lepingud jm dokumentatsiooni ning teevad vajadusel ettepanekuid laste arengukavade täiendamiseks. Kask toonitas, et nimetatud protsessi on kaasatud ka laps ise.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 39 korda, sh täna 1)