Täiskasvanute gümnaasiumi juubel – Need heitlikud kuuskümmend aastat

Täiskasvanute gümnaasiumi juubel – Need heitlikud kuuskümmend aastat

TÄNANE GÜMNAASIUM: 1. rida (vasakult): Urmas Lehtsalu (ühiskonnaõpetus), Mare Markus (õppealajuhataja, füüsika), Ly Kallas (direktor, emakeel), Olle Koert (infojuht), Valdur Lind (merendus);
2. rida (vasakult): Marvi Ehte (ajalugu), Aili Porila (bioloogia, geograafia, keemia), Ester Kuusik (emakeel), Kadri Markus (õppealajuhataja kt õppetöö korralduse alal), Janika Pannel (inglise keel), Liia Arikas (saksa keel), Anu Rannama (matemaatika);
3. rida (vasakult): Maren Asumets (vene keel), Aili Jung (kunstiõpetus), Kai Rannastu (sotsiaalpedagoog), Maarja Varik (sekretär), Ellen Kahm (matemaatika), Liana Heinsoo (huvijuht), Merike Olo (emakeel).
Pildilt puuduvad muusikaõpetaja Mai Rand ja kooli remondimees Joonatan Usin.

Võib öelda, et Kuressaare täiskasvanute gümnaasium on nagu laev, mis ajamere lainetes vastu pidanud 60 aastat. Kord on lained rahulikult rannale veerenud, siis ootamatult tuuleiilide käes suunda muutnud, vahel on torm pillutanud vahusele harjale ja tekitanud hirmu, et lained pea kohal kokku löövad. Kurssi on kõik need aastad valgustanud südameleek, mis on toitu saanud usust headusse ja kindlast teadmisest, et kurss on õige ning kustuda ei tohi.

60. sünnipäeva tähistav Kuressaare täiskasvanute gümnaasium on tänaseks päevaks Saare maakonna haridusmaastikul leidnud oma kindla koha – koolis õppijate arv on aasta-aastalt suurenenud, kooli tegemisi osatakse hinnata.
Esmakordselt viimase viie aasta jooksul tuli Kuressaare TG-l sel õppeaastal piirata õpilaste arvu, kuna kooli ruumiprogramm seab omad kitsendused.

Samas on meeldiv tõdeda, et Saaremaalgi on võimalik õpinguid jätkata nii neil, kellel põhikooli- või gümnaasiumiharidus kunagi mingitel põhjustel poolikuks jäänud, kui ka noorematel õpilastel, kellel on tõsised terviseprobleemid või kellele suured päevakoolid mingitel põhjustel ei sobi.

Käesoleva aasta vastuvõtt üks suuremaid

Kuigi täiskasvanute gümnaasiumi õpilaste arv saab täpselt paika alles oktoobri alguseks, võib juba praegu tõdeda, et sel aastal vastu võetud õpilaste hulk on viimase 10 aasta suurim.
2009/10 õppeaastal kooli tulnud õpilaskonda iseloomustab varasemate aastatega võrreldes eakamate õpilaste ja kaugõppeosakonnas õppijate arvu suurenemine.

Kindlasti on täiskasvanute gümnaasiumide populaarsust üle Eesti mõjutanud majanduslik surutis – paljud töötud kasutavad seda aega ära poolelijäänud haridustee jätkamiseks. Ja see on ainult teretulnud nähtus. Siinkohal tuleks esile tõsta head koostööd Eesti töötukassa Saaremaa osakonna ning haridus- ja teadusministeeriumiga.

Kool praegu

1. septembril 2009 alustas Kuressaare TG-s õpinguid 260 õpilast vanuses 17–47 aastat. Momendil saab meie koolis haridust omandada 7.–12. klassini. Gümnaasiumiosas on võimalik õppida nii kaugõppe- kui ka õhtuses osakonnas. Põhikooliosa õpib kaugõppeprogrammi järgi.
Õhtune osakond käib koolis kolmel nädalapäeval, kaugõppetunnid toimuvad kahel päeval nädalas. Lisaks on võimalik õppetöös osaleda üksik-aineõppijana ning toimuvad ka tasulised riigieksamite ettevalmistuskursused.

Valikainetena on meie koolis võimalik õppida majandust, merendust ja lapsehoidu.
Püüame olla õppetöö organiseerimisel paindlikud ja arvestada võimalusel iga õpilase konkreetseid soove, kuna tegemist on enamasti töö- ja pereinimestega, kellel varasemate õpingute aeg jääb aastate taha. Individuaal- ja tasandusõppetunde pakume ka noorematele õpilastele.
Koolil on sõprussidemed kõigi 16 täiskasvanute gümnaasiumiga üle Eesti – koostööseminarid toimuvad nii direktorite kui ka õpetajate tasemel vähemalt kaks korda aastas. Sõprussuhted on loodud ka mitme Soome täiskasvanute gümnaasiumiga.

Kuressaare TG-s töötab suurte kogemustega õpetajaskond, kelle juures käivad sageli konsultatsiooni saamas päevakooli õpilasedki.
Täiskasvanute gümnaasiumide õpetajaid iseloomustab erakordne empaatiavõime ja lugupidamine õpilaste vastu ning õpilased oskavad seda hinnata.

Kõige kauem, 38 aastat, on meie koolis töötanud füüsikaõpetaja ja õppealajuhataja Mare Markus, matemaatikat õpetab 36. aastat Anu Rannama, 20 aastat on bioloogiat, geograafiat ja keemiat õpetanud Aili Porila. Väga hinnatud ja tublid õpetajad on nii emakeeleõpetaja Ester Kuusik kui ka inglise keelt õpetav Janika Pannel. Üle kümne aasta on ennast TG-le pühendanud ema tööd üle võttev Kadri Markus.

Kõik meie maja 20 töötajat teevad oma tööd suure pühendumusega.
Kuna õppimine täiskasvanute gümnaasiumis nõuab suurt enesedistsipliini ja iseseisva töö oskust, siis usun, et enamik Kuressaare täiskasvanute gümnaasiumi lõpetajatest võib öelda: “Me ei karda torme, sest oleme õppinud oma laeva juhtima.”

Õnnitlen kõiki meie kooli endiseid ja praeguseid õpetajaid-õpilasi kooli saabuva juubeli puhul ning tänan häid sõpru ja toetajaid! 

Ly Kallas
Kuressaare TG direktor

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 770 korda, sh täna 1)