ÜRO: Dollari osatähtsust tuleks vähendada

ÜRO: Dollari osatähtsust tuleks vähendada

SIHIKINDEL: ÜRO üks tippametnikke ja Saksamaa kunagine rahandusminister Heiner Flassbeck õõnestab dollari ülemvõimu.

Sel nädalal tegi Ühinenud Rahvaste Organisatsioon (ÜRO) mõnevõrra sensatsioonilise ettepaneku vähendada USA dollari rolli rahvusvahelises kaubanduses.

Sel eesmärgil tuleks luua uus transnatsionaalne valuuta, mis aitaks kaitsta “tärkavate turgudega” riike (ingl k emerging markets) rahvusvahelistele finantsspekulatsioonidele väga iseloomulike nn usaldusemängude (confidence game) eest1).

Šveitsis Genfis asuva ÜRO Kaubandus- ja Arengukonverentsi (UNCTAD) esmaspäeval avalikustatud aruandes on öeldud, et maailmaorganisatsiooni liikmesriigid peaksid kokkuleppele jõudma ja asutama ülemaailmse reservpanga, mis emiteeriks uue valuuta ja tegeleks panga asutanud riikide vahetuskursside monitooringuga.

Idee pole uus

Mõte asendada dollar mingi muu transnatsionaalse valuutaga pole iseenesest uus. Käesoleva aasta esimesel poolel tulid säärase ideega välja BRIC riigid – Brasiilia, Venemaa, India ja Hiina. 2009. aasta juunis Venemaal Jekaterinburgis toimunud kohtumisel tegid nimetatud riikide liidrid ettepaneku leida alternatiiv Ameerika dollarile kui peamisele reservvaluutale.

Säärase küllaltki radikaalse mõtteavalduse peamiseks põhjuseks oli ülemaailmne finantskriis, mis, nagu teada, tekkis USA hüpoteegituru kokkuvarisemise tõttu läinud aasta septembris ja tõi endaga kaasa maailmamajanduse suurima languse pärast II maailmasõda.
Hiina juhtkond, kelle käsutuses on praegu maailma suurim dollarireservfond, oletab, et maailmamajanduse stabiilsust aitaks tugevdada uue riigiülese valuuta loomine – midagi sarnast Rahvusvahelise Valuutafondi (IMF) arveldusühikuga SDR2).

Kuidas tagada vahetuskursside stabiilsus?

UNCTAD-i globaliseerumise ja arengustrateegia osakonna direktor Heiner Flassbeck ütles selle nädala alguses ajalehele The Washington Times antud pikemas usutluses järgmist: “Riikide mitmekülgsele kokkuleppele toetuva valuutakursside juhtimise süsteemi juures oleksid võimalused vahetuskursside stabiilsuse kindlustamiseks palju suuremad. Seepärast me vajamegi nüüd uut algatust, mis sarnaneks Bretton Woodsi või Euroopa Valuuta Süsteemiga (EMS).”

Lugejale selgituseks nii palju, et II maailmasõja lõpuaastail, täpsemalt 1944. aastal panid Ameerika Ühendriikides Bretton Woodsis sõlmitud kokkulepped aluse kaasaja majandusmehhanismile ja sellega seotud institutsioonidele, sh ka IMF-le ja Maailmapangale (IBRD).

“Ja kuigi on tehtud ettepanek tugevdada maailmamajanduses valuutafondi arveldusühiku SDR-i toimet, pole see abinõu piisav, et abistada “tärkavaid turge”, mis praegustes oludes likviidsuse puuduse tõttu kõige tugevamalt kannatavad,” jätkas Flassbeck – Saksamaa endine rahandusminister, kes aastatel 1997–1998 tegeles aktiivselt Aasia finantskriisi tagajärgede likvideerimisega.

Nõrgalt esindatud

ÜRO esindajate sõnul on nn uued turud ja kiiresti arenevad turud Rahvusvahelises Valuutafondis liiga nõrgalt esindatud ning just see asjaolu vähendab olulisel määral SDR-i funktsioneerimise tõhusust. Seepärast olekski tarvis luua uus rahvusvaheline majandusorganisatsioon, mis tegeleks valuutade vahetuskursside juhtimisega, võttes sealjuures aluseks reaalse ostujõu, inflatsioonilised erinevused (inflation differentials) ja riikide sotsiaalse arengutaseme.

“Peamine õppetund, mida tasuks praegusest majanduskriisist omandada, oleks see, et ainuüksi finantsturud ei suuda õiglasi vahekursse määrata,” märkis Flassbeck. “Valitsustel tekib [aeg-ajalt] kiusatus mängida nn usaldusemänge finantsturgude osalistega, kes on juba tõestanud, et nad pole võimelised olemasolevaid riske adekvaatselt hindama.”

Nelikümmend viis aastat tagasi loodud ÜRO abiorganisatsioon UNCTAD, mida praegu juhib Maailma Kaubandusorganisatsiooni (WTO) endine juht Supachai Panitchpakdi, “propageerib arenevate riikide kiiret integreerimist maailmamajandusse”. Nii on vähemalt öeldud kõnealuse organisatsiooni veebilehel. Samas on lisatud, et seniks kuni uus [rahvusvaheline] finantssüsteem pole tööle hakanud, peaksid nn tärkava turuga riigid kaaluma kapitali piiratud liikuvuse varianti (should consider restricting capital mobility). Muide, sellest, et finantsmaailma tasakaalustamatus võib maailmamajanduses kriisi tekitada, rääkisid UNCTAD-i eksperdid juba 2006. aastal.


1) Confidence game (ka confidence trick) – ingl k kasutusel olev mõiste, mis tähendab isiku või isikute tüssamist sel teel, et alguses võidetakse nende usaldus.

2) Ingl k special drawing rights (laenamise eriõigus) – 1969. aastal loodud IMF-i arveldusühik, mille väärtuse aluseks on täna neljast valuutast (USA dollar, euro, Inglise nael ja Jaapani jeen) koosnev korv. Igale IMF-i liikmele (Eesti on seda alates 1992. a) on loodud SDR-i konto, mida kasutatakse laenutehingute ja mitmete muude operatsioonide läbiviimiseks liikmesriigi ja IMF-i vahel.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 34 korda, sh täna 1)