Kommentaar

Täpsustuseks 9. oktoobril OS-is ilmunud artiklile “Kirik kaebas Leedo kohtusse”

Compakt Kinnisvara on kogu vaidluse perioodi tegutsenud Eesti kristliku nelipühi kiriku ja kiriku esindajate suhtes korrektselt.
Kiriku krundile pääs läbi Kaarli pst 4A kinnistu on kiriku töötajatele, teenindavale personalile ja transpordile olnud kogu aeg tagatud. Samuti ei ole vähemalgi määral piiratud läbipääsu kiriku külastajatele, kes tulevad jumalateenistustele jalgsi, rattaga, ratastooli või lapsevankriga. Lisaks on jalakäijatele juurdepääs Toompea tänavalt.

Autoga tulijad saavad oma sõiduvahendi jätta kirikuhoonest 100 m kaugusel asuvasse parklasse, mida opereerib Merkturv AS (tegemist ei ole nn Leedo parklaga).
Kiriku krundile piirati pääs nendele kolmandatele isikutele, kellele olid väljastatud tasulise parkimise kaardid Eesti kristliku nelipühi kiriku territooriumil parkimiseks. Ehk teisisõnu tegeles kirik äritegevusega, pidades kiriku maal mitte ainult pühakoda, vaid ka tasulist parklat.

Asjaõigusseaduse § 156 lõikes 1 on sätestatud, et omanikul, kelle kinnisasjale puudub vajalik juurdepääs avalikult kasutatavalt teelt või kinnisasja eraldi seisvalt osalt, on õigus nõuda juurdepääsu üle võõra kinnisasja. Juurdepääsu asukoht, kasutamise tähtaeg ja tasu määratakse kokkuleppel.

Kõnealune teelõik ei ole avalikult kasutatav tee, vaid asub täies ulatuses eramaal ja moodustab kogu Kaarli pst 4A kinnistust ca 20%. Antud teelõigu rajaja on teadlikult rajanud tee võõrale maale ja teinud seda ilma igasuguse maaomaniku kooskõlastuseta, omal riisikol. Compakt Kinnisvara ei vaja kõnealust teed mingil määral ning ei ole kohustatud võimaldama ühelgi kolmandal isikul oma kinnistut ükskõik mis viisil tasuta kasutada.

Teelõigult pääseb juurde kolmele erinevale kinnistule/krundile, millest kahe omanikuga/valdajaga on kirjalik kokkulepe tee kasutamise osas sõlmitud. Kiriku poole on algusest peale pöördutud korduva sooviga alustada läbirääkimisi tee kasutamise tingimuste osas, kuid kirik ei ole kunagi näidanud üles tahet kokkuleppele jõuda.

Vastupidi, algusest peale on kirik ähvardanud eraomanikku võimaliku meediasurvega mõjutada ning pöördus ise kohtusse, nõudes eraomanduses oleva maa tasuta kasutamist.
Tasub lisaks märkida, et nimetatud tee ei ole kiriku rahadega ehitatud. Seda on teinud naaberkinnistul parklat opereeriv Merkturv AS.
Lugupidamisega

Martin Lember
Compakt Kinnisvara juhatuse liige

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 21 korda, sh täna 1)