Looduse mitmekesisuse säilitamiseks saab küsida toetust kuni 5 miljonit krooni

Keskkonnaminister Jaanus Tamkivi allkirjastas looduse mitmekesisuse säilitamiseks mõeldud avatud vooru toetuste taotlemise tingimused. Euroopa Regionaalarengu Fondist jagatakse ohustatud liikide ja elupaikade soodsa seisundi tagamiseks 70 miljonit krooni.

Toetuse eesmärk on aidata kaasa Eestis ohustatud liikide ja elupaigatüüpide soodsa seisundi tagamisele ning kaitstavate alade maastikuilme säilitamisele. Toetust saavad taotleda mittetulundusühingud ja sihtasutused, kes põhikirja kohaselt tegelevad looduskaitsega, aga ka kohalikud omavalitsused ja omavalitsusliidud.

Keskkonnaministeeriumi looduskaitse ja metsanduse asekantsleri Andres Talijärve sõnul loob avatud taotlusvoor keskkonnaorganisatsioonidele ja kohalikele omavalitsustele uue olulise võimaluse panustada meie loodusväärtuste kaitsesse. “Kuigi viimastel aastatel on poollooduslike koosluste taastamiseks ja hooldamiseks erinevate toetuste abil palju ära tehtud, on meil veel hulgaliselt pärandmaastikke, mille säilitamisele aitab oluliselt kaasa täiendav võimalus osta veiseid, lambaid ja teisi kariloomi. See taotlusvoor pakub ka omavalitsustele hea võimaluse näiteks korrastada nende valduses olevaid kaitsealuseid parke,” lisas Talijärv.

Toetust on võimalik taotleda ohustatud liikide ja elupaigatüüpide seisundi taastamiseks ning elupaikade ja kaitstavate loodusobjektide maastikuilme säilitamiseks vajaliku infrastruktuuri rajamiseks või uuendamiseks, elupaikade säilimiseks vajaliku karja soetamiseks ja ka võõrliikide arvukuse piiramiseks. Samuti võib toetust taotleda kaitstavate looduse üksikobjektide ja maastike soodsa seisundi taastamiseks, kaitstavate parkide restaureerimiseks ja uuendamiseks ning kaitstavate loodusobjektide külastamist suunava infrastruktuuri rajamiseks ja uuendamiseks.

Toetuse maksimaalne määr on 90% projekti abikõlblikest kuludest. Toetuse minimaalne suurus projekti kohta on 250 000 krooni ning maksimaalne suurus projekti kohta 5 miljonit krooni. Toetuse taotlemiseks kuulutab keskkonnainvesteeringute keskus lähiajal välja taotlusvooru.

Keskkonnaministeerium

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 29 korda, sh täna 1)