Saaremaa oli siseturistide üks lemmikuid

2009. aasta suviste sisereiside uuringu järgi, mille tellis EAS (ettevõtluse arendamise sihtasutus), olid Eesti elanike vabaajareiside populaarsemad sihtkohad Tallinn, Tartu ja Saaremaa, millele järgnesid Ida-Virumaa, Pärnu ja Võrumaa.

Saaremaa külastatavus on eelmise aastaga võrreldes tõusnud poolteist protsenti. Enim on tõusnud Tartu külastatavus ja langenud Pärnu oma. “Üldiselt ei ole aastate jooksul eelistustes siiski väga suuri muutusi toimunud, sest suur osa reisidest tehakse sugulaste-tuttavate juurde või oma suvilasse, mis määrab vastavalt ära ka reisi sihtkoha,” seisab uurimuses.

Kõige levinum tegevus Eesti-sisestel reisidel oli ülekaalukalt, sarnaselt varasematele aastatele, sugulaste või tuttavate külastamine, mida tehti 62 protsendil reisidest. Tähtsuselt järgmised olid rannas puhkamine (31%) ja isikliku eluga seotud üritused (23%).

2009. aasta suvel käis vähemalt ühel vabaajareisil 71% Eesti 15–74-aastastest elanikest. Võrreldes möödunud aastaga jäi eestlaste reisimine pea samale tasemele, kuid mitte-eestlaste seas vähenes siseturism 7%.
Samale tasemele on jäänud ka mitmepäevaste reiside hulk – mitmepäevasel reisil käis 64% elanikest. Pikemateks kujunesid reisid, mille käigus puhati spaas või sanatooriumis, käidi suvilas või veedeti aega rannas. Lühemad reisid olid suvelavastuste külastamised või vaatamisväärsustega tutvumise reisid.

Siseturistide hinnangul on Eestis piisavalt looduslikke ja ajaloo või kultuuriga seotud vaatamisväärsusi, mida külastada. Kõige madalamalt hindasid vastajad aga hinna ja kvaliteedi suhet toitlustamises ja majutuses – vaid kümnendik vastajaist oli täiesti nõus väitega, et hinna ja kvaliteedi suhe on hea.

Uuringu viis läbi Saar Poll, kes küsitles 1212 inimest septembri kahel esimesel nädalal. Küsitlus viidi läbi 171 punktis ja küsiti reiside kohta, mis toimusid ajavahemikus juuni algus kuni augusti lõpp.


MIDA SAAREMAAL TEHAKSE?

Uuringus on sihtkohtade osas välja toodud ka kümme peamist tegevust, millega seoses neid külastati. Saaremaa puhul olid tegevused järgmised:

1. Sugulaste või tuttavate külastamine (57%)
2. Puhkus rannas, suplemine, muud rannategevused (48%)
3. Muude meelelahutusürituste külastamine (27%)
4. Looduslike vaatamisväärsustega tutvumine (27%)
5. Veega seotud harrastused (25%)
6. Ajaloo või kultuuriga seotud vaatamisväärsustega tutvumine (23%)
7. Kontsertide, muusikafestivalide külastamine (15%)
8. Puhkus/töö oma suvilas või maakodus (13%)
9. Muuseumide või näituste külastamine (12%)
10. Jalgsimatkamine (11%)

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 55 korda, sh täna 1)