BWB ja Saare EPT tülis (12)

Saaremaa ühe edukama ettevõtte AS Baltic Workboats laiendusplaanid Nasval on põhjustanud AS-i Saare EPT pahameele, kuna laevaehitaja tahab uue tootmishoone rajada Saare EPT merealal asuva liivakarjääri territooriumile.

“Pole enne nähtud, et ühte karjääri muud asja ehitatakse,” kommenteeris Saare EPT juhataja Vello Merilo laevaehitaja laiendusplaane Nasva liivakarjääri alale.
Pinged kahe ettevõtte vahel lahvatasid pärast seda, kui Baltic Workboats sai keskkonnaametilt vee erikasutusloa, mis on eelduseks, et rajada laevatehase juurdeehitis Saare EPT kasutuses oleva liivakarjääri territooriumile.

Vello Merilo teatel on praeguseks ilma ehitusloata ja karjääri kasutajaga kooskõlastamata valminud juba kai laiendus, millele kavatsetakse ehitada tootmishooned. Merilo soovib keskkonnaministeeriumilt teada, kuidas on selline tegevus liivakarjääris võimalik ja kas see on keskkonnaministeeriumiga kooskõlastatud.

AS-i Baltic Workboats tegevjuhi Margus Vanaselja sõnul tahab laevaehitusfirma tulenevalt tellimuste kasvust püstitada karjäärialale laevakerede ehitamise halli, mis annaks tööd 20 inimesele. Seni on ettevõte teinud kaldakindlustustöid vee erikasutusloa alusel ja taotleb nüüd Kaarma vallalt projekteerimistingimusi ja ehitusluba tootmishoone rajamiseks.

Merilo rahuolematuse taga näeb Vanaselja kohati piirinaabri jonni ja väljapressimissoovi. Vanaselja sõnul on Merilo lubanud protestimise lõpetada, kui Baltic Workboats maksab Saare EPT-le liiva või raha näol hüvitist. Vanaselja omakorda soovitab Merilol liivakarjääri piire kaldast pisut eemale nihutada, sest meres ümberringi on liiva küll.

Vanaselja sõnul kavatseb Baltic Workboats koos Nasva hotelli omanikega teha taotluse Saare EPT liivakarjääri piiri muutmiseks, sest kaevandmine hotelli ja kaldarajatiste vahetus läheduses on neile ehitistele ohtlik. Seda tõendab ka laevaehitaja tellitud uuring.

Baltic Workboats’i tegevjuhi sõnul võib Saare EPT tahtmise korral hakata nende tegevust pärssima. “Näiteks kui algavad kohtuprotsessid, tähendab see, et meil areng seisatub,” rääkis Vanaselja.
Merilo aga leidis, et olukorra lahendus seisneb selles, et naabrid omavahel asjad selgeks räägiksid.

Vald ootab ministeeriumi seisukohta

Kaarma abivallavanema Kairi Niidi sõnul taotleb Baltic Work-boats vallalt projekteerimistingimusi kaldakindlustusrajatisele tootmishoone juurdeehitise rajamiseks, mis antud merealal eeldab tehnilise järelevalve ameti kooskõlastust. Kooskõlastuse väljastamiseks on amet kohustatud omakorda seisukohta küsima kaitseministeeriumilt, veeteede ametilt ja keskkonnaministeeriumilt.

Kuna viimane kooskõlastustaotlusele ei reageerinud, luges amet tingimused automaatselt kooskõlastatuks.
Arvestades konfliktsituatsiooni arendaja ja piirinaabrist kaevandaja vahel soovib Kaarma vald aga enne projekteerimistingimuste väljastamist ikkagi ka keskkonnaministeeriumi seisukohta, et vältida hilisemate võimalike konfliktide puhul valla patuoinaks tegemist.

Keskkonnaministeeriumi merekeskkonna büroo juhataja kt Silver Vahtra sõnul ei ole samale alale mitme erineva vee erikasutusloa andmine erandlik ega seadusega vastuolus. Pealegi on liivakarjääriga samal veealal olev sadamakai kaldaga püsivalt ühenduses olev objekt ja kuulub seaduse kohaselt laevaehitusfirma kinnistu juurde.

Silver Vahtra märkis, et kaevandus ei ole Saare EPT oma, vaid antud riigi poolt ettevõtte kasutusse. Vahtra hinnangul oleks Saare EPT-l lihtsam teha loa muutmise taotlus kas karjääri piiride vähendamiseks või siis karjääri piltlikult öeldes kogu täiega ümbertõstmiseks.
Küll aga ei vasta Baltic Workboats’i tegevus Silver Vahtra sõnul seadusele selles osas, mis puudutab kaldakindlustusrajatise laiendamist vee erikasutusloa alusel.

Ain Lember, Sergo Selder

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 90 korda, sh täna 1)