FIE-del tasub kiirustada (1)

Praeguseks ei ole enam kui 21 000 FIE-t end äriregistrisse ümber registreerinud, mis tähendab, et tuhandetel registreerimata, ent tegevust jätkavatel FIE-del tuleb järgmisel aastal tõsiseid maksuprobleeme.

Miks selline muudatus? Erinevalt MTA registrist on äriregistris kättesaadavad kõik registripidajale esitatud andmed. Lisaks on FIE-l võimalik kanda äriregistrisse prokurist ehk esindaja, kelle volitused nähtuvad äriregistrist, ning seada oma majandustegevusega seotud vallasvarale laenutagatisena kommertspant. FIE-de kandmine äriregistrisse võimaldab ühest allikast saada tervikliku ülevaate kõigist registreeritud ettevõtjatest ning leida omavalitsuste ja maakondade kaupa kõik otsitava tegevusalaga tegelejad.

Nõuded ärinimele ja põhitegevusalale

FIE-sid ei saa äriregistrisse ümber registreerida automaatselt, vaid see käib FIE enda avalduse alusel. Kui FIE-d registreerida ümber automaatselt, oleks äriregistris üsna tõenäoliselt mitu samanimelist ettevõtjat.

FIE ärinimi peab olema selgesti eristatav teistest samas registripiirkonnas äriregistrisse kantud ärinimedest. See peab sisaldama ettevõtja ees- ja perekonnanime ning võib sisaldada muid täiendeid (nt Juku Juurika kingsepatöökoda). Kui FIE-st talupidaja ärinimi sisaldab talu nime, siis ei pea ärinimes ees- ja perekonnanime olema, kuid talu nimega maatükk peab olema kantud kinnistusraamatusse ning ettevõtjal peab olema õigus seda kasutada omanikuna, kasutusvaldajana või rentnikuna.

Raamatupidamine ja maksustamine ei muutu

Ümberregistreerimine äriregistrisse ei too kaasa muudatusi FIE raamatupidamises ega tema tulumaksudeklaratsiooni esitamise kohustuses MTA ees. Ainus lisanõue on see, et FIE peab koostama äriregistris registreerimise kuupäeva seisuga ettevõtte bilansi, milles kajastatakse ettevõtte tegevuseks määratud ettevõtja vara.

Kui FIE tegutseb hooajaliselt või ajutiselt või peatab oma tegevuse, siis on tema enda huvides teavitada sellest äriregistrit: kui tegevus on peatatud, ei pea ka maksma ettevõtlusmakse, hooajalise ja ajutise tegevuse puhul tuleb seda teha vaid tegutsemise perioodil.

FIE, kes ei esita õigeaegselt avaldust ümberregistreerimiseks, jääb äriregistrisse kandmata ja kustutatakse ka maksukohustuslaste registrist. Selline FIE ei tohi ettevõtjana edasi tegutseda enne, kui ta on esitanud avalduse tema kandmiseks äriregistrisse.

Kuidas registreerida

Maksukohustuslaste registris olevatele FIE-dele on ümberregistreerimine äriregistrisse riigilõivuvaba. ID-kaardi abil saab digitaalallkirjastatud avalduse esitada tasuta ettevõtjaportaali kaudu. Ettevõtjaportaal asub aadressil ettevotjaportaal.rik.ee .
Need, kes arvutit ei kasuta, peavad avalduse esitamiseks pöörduma notari poole. Kui FIE koostab avalduse ise, on notari tasu avaldusel oleva allkirja kinnitamise eest 200 krooni; kui avalduse koostab notar, läheb see koos allkirja kinnitamisega maksma 485 kr (notaritasule lisandub käibemaks).

FIE-d, kellele ümberregistreerimise nõue ei kohaldu (st kes ei tule äriregistrisse otse maksukohustuslaste registrist) või kes jätavad avalduse ümberregistreerimise perioodil esitamata, peavad äriregistrisse kandmisel tasuma riigilõivu 200 krooni.
Täpsemat infot FIE-de ümberregistreerimise kohta võib leida kodulehel http://www.just.ee/fie .

Marko Aavik
justiitsministeeriumi
asekantsler

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 115 korda, sh täna 1)