Maavanem kritiseeris teravalt Kaarma valda (13)

Maavanem kritiseeris teravalt Kaarma valda

MENETLUS VENIB ERI PÕHJUSTEL: Kaarma valla üldplaneeringule tegi 672 ettepanekut ka Sõnajalgade perekondade loodud Eesti Tuuleenergia Liit. Liit korjas oma ettepanekutele 168 allkirja ja soovis, et vald vastaks kõigile inimestele eraldi.
Foto: Raul Vinni

Kaarma vallal on seni kehtestamata valla üldplaneering. Suve alguses jõuti see vallavolikogus küll vastu võtta, kuid seejärel kogunes üldplaneeringule üle 20 vaide. Koos nendega läks üldplaneering maavanema järelevalve alla, kes oma vastuses Kaarma valda päris tõsiselt noomib.

Mitu Kaarma valla maaomanikku on Oma Saarele kurtnud, et planeerimisprotsessis ei ole vald nende huvidega arvestanud, vaid on jäänud oma kindlate seisukohtade juurde.

Novembri alguses saadeti maavalitsusest teele ka esimene vastustest, mis sisaldab seisukohavõttu viie vaide osas.
Kahe nädala pärast tööle asuv Kaarma vallavanem, eelmine volikogu esimees Margus Mägi tõdes, et valla üldplaneering on murelaps. Mägi sõnul on see üks esimesi asju, mis tuleb kiiresti käsile võtta ja lahendusi otsima hakata.

Maavanem Toomas Kasemaa ütleb oma kirjas, et tema ei saa oma järelevalvet tehes midagi otsustada, vaid annab seisukoha, kuidas on omavalitsus planeerimisotsuse kujundamisel käitunud.
Pärast vastuväiteid esitanud isikute ja vallavalitsuse esindajate ärakuulamist koostatud vastuses juhitakse peamiselt tähelepanu, et Kaarma valla põhiline viga on, et vastuväiteid esitanud isikutele on otsuseid ebapiisavalt põhjendatud ning seega ei ole näha, et arvestatud oleks kõiki asjaolusid ja huvisid.

Mitmeid probleeme on näiteks tekitanud rohelise võrgustiku ja väärtusliku maastiku säilitamine, mis toob maaomanikele kaasa mitmeid piiranguid ehitustegevuses just neil aladel, kus ajalooliselt ei ole hoonestust olnud. Need on üldplaneeringu projektis reserveeritud kompensatsioonimaana ja maavanem nõustub Kaarma vallaga selles osas, et neis paigus on avalik huvi erahuvidest kõrgemal.

Aga ta viitab asjaolule, et kui näiteks Upal, Mändjalas, Nasval ja Keskrannas on rohelise võrgustiku alal seni hoonestamata alasid ehitamiseks sobiva maana reserveeritud ja muudes kohtades on sellest keeldutud, siis tekitab see küsimuse maaomanike võrdsest kohtlemisest.

Samas kirjas on maavanem juhtinud valla tähelepanu ka asjaolule, et mitmele detailplaneeringu algatamise avaldusele ei ole vallavalitsus reageerinud. Ta märgib, et vastavalt planeerimisseaduse sätetele võib omavalitsus teatud põhjustel detailplaneeringu algatamisest keelduda, kuid see ei tähenda seda, et avaldusi ei pea menetlema ja neile vastama.

Kaarma vald peab maavanema kirjast tulenevalt kaaluma, kas esitatud ettepanekuid ja vastuväiteid oleks võimalik arvestada, ning kõikidel juhtudel põhjendama, miks just üks või teine lahendus on otstarbekas.
Loe juhtkirja lk 5.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 52 korda, sh täna 1)