Mustjala opositsioon üritas eile kõvasti pidurit panna (94)

Mustjala opositsioon üritas eile kõvasti pidurit panna

KÜSIMUSTEVOOR: Heimar Põld osutab seadusepügalatele, mida tuleb täita. Malve Kolli ja Kalle Kolter kinnitavad, et nad täidavad seadusi.
Foto: Raul Vinni

Mustjala vallavolikogu eilne istung, kus vallavanemaks valiti taas Kalle Kolter, oli kui rändteatri etendus – kaks opositsiooni kuuluvat volinikku püüdsid iga hinna eest volikogu tegevust pidurdada, laskudes kohati isiklikuks kippunud sõnasõtta.

Eelnevalt kaks aastat valda juhtinud Kolter valiti tagasi kuue poolthäälega kaheksast (üks volikoguliige puudus istungilt). Opositsioon soovis vallavanema kohale konkursi välja kuulutada, viidates positiivsele kogemusele Kihelkonnal, kuid kahe häälega seda teha ei suudetud.

Kuhu meil kiiret on?

Opositsioon, kuhu kuuluvad endine volikogu esimees Toivo Lõhmus ja Heimar Põld (lisaks veel eile puudunud Elle Viira), püüdis küll seekord päevakorrast välja jätta ja järgmisele istungile lükata asendusliikme volikogusse tulekut, vallavalitsuse liikmete kinnitamist ja volikogu komisjonide liikmete kinnitamist. Oponendid väitsid, et volikogu materjalid jõudsid nendeni alles kas esmaspäeva õhtul või teisipäeva hommikul ning mõnede oluliste punktide osas ei olnud kaasas ka eelnõusid, kuid jäid oma häältega vähemusse.

“Kuhu meil kiiret on?” küsisid nad ja viitasid nii kohaliku omavalitsuse korralduse seadusele (KOKS) kui ka valla põhimäärusele, mis pidid asendusliikme määramiseks aega andma viis päeva. Lõhmus palus ka uutele, vastvalitud volikoguliikmetele anda nii KOKS, valla põhimäärus kui ka ametniku eetikakoodeks – et inimesed saaksid end volikogu tööga kurssi viia.

Volikogu esimees Malve Kolli tuletas volinikele meelde, et volikogu ei ole jututuba ja eelnev töö tuleb ära teha kodus.

“Volikogus esitatakse seisukohti,” märkis ta. Kolli tunnistas, et ei oodanud eelmise volikogu esimehe poolt psühholoogilist rünnakut.
Vaidlused päevakorra ja protseduuride üle kestsid nii pikalt ja tuliselt, et vallavanema valimisega, mis oli päevakorra esimene punkt, saadi alustada alles poole tunni pärast.

Vaja on värsket verd!

Olev Pihl esitas vallavanema kandidaadiks senise vallavanema Kalle Kolteri, Lõhmus aga soovis, et vallajuhi kohale kuulutataks välja konkurss. “Kihelkonna positiivne näide on olemas, kus “värske veri” on valla uuesti järje peale aidanud,” märkis Lõhmus.

Vallavanema kandidaat Kolter, kes sai sõna alles siis, kui valimissedeleid juba kokku loeti, pidas valla juhtimisel oluliseks kaks aastat tagasi alustatut – seda, mis on tema juhtimisel kirja pandud ka arengukavasse.

Kolter pidas tähtsaks nii sotsiaalkorteri teise osa väljaehitamist kui ka põhikooli säilitamist. Valla 21 küla seltsielu arendamise olulisust rõhutas Kolter ka seetõttu, et vilka kogukondliku eluga külade olemasolu korral on Mustjalal valdade võimalikul liitumisel olemas hea lähtepositsioon.

Pärast Kalle Kolteri vallavanemaks valimist tuli kokku valla valimiskomisjon, kes tõi volikogu ette otsuse Kalle Kolteri volituste peatamise ja asendusliikme volikogusse tulemise kohta. Mustjala volikogu pidas oluliseks nimetatud otsuse ehk siis Enno Kolteri volikogusse tulemise ka kinnitada.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 161 korda, sh täna 1)