Nasva laevaehitaja nõuab karjääri piiride nihutamist (2)

Laevaehitusfirma Baltic Work-boats soovib keskkonnaministeeriumilt Nasva rannikul asuva Saare EPT liivamaardla piiride nihutamist sadamakaist minimaalselt 250 m kaugusele, et välistada kaevandamisest tulenev oht ettevõtte tootmishoonetele.

Oktoobris valmis Baltic Workboatsi tellimusel firma Ehituskonstrueerimise ja Katsetuste OÜ (EKK) poolt eksperthinnang kaevandamise mõjude kohta sadama territooriumil asuvale tootmishoonele.

Eksperthinnangust selgub, et maa-ainese kaevandamine kalda ääres asuvate hoonete vahetus läheduses võib seada ohtu nende hoonete vundamendi ja kandekonstruktsioonide stabiilsuse.

Lähim hoone Nasva sadama territooriumil asub kaldanõlvast 3–4 meetri ja veepiirist 7–9 meetri kaugusel, jäädes kaevandamise mõjupiirkonda.
Eksperthinnangus tehakse ettepanek tellida enne vee erikasutusloa ja kaeveloa pikendamist hüdroloogia- ja keskkonnariskide ekspertiis ning määrata selle tulemuste põhjal kaevanduskoha lubatud kaugus kaldal asuvatest hoonetest ja infrastruktuurirajatistest. Nii oleks tagatud kaldal asuvate hoonete projekteeritud eluiga.

Eksperthinnangu koostajad soovitavad kontrollida Saare EPT-le väljastatud vee erikasutusloa ja maa-ainese kaevandamise loa kehtivust ja seaduslikkust.

Vastavalt keskkonnaministri väljastatud tingimustele tohib Saare EPT liiva kaevata kuni 1,5 meetri sügavuselt, kuid visuaalse hinnangu järgi pole kaevandaja sellest piirist kinni pidanud, öeldakse eksperthinnangus.
Samas dokumendis on ka kirjas, et riiklikud järelevalveorganid peaksid kontrollima tegelikult kaevandatud maa-ainese koguste vastavust väljastatud lubadele.

Nasval tegutsev edukas laevaehitusfirma AS Baltic Workboats ja selle naabruses merealalt liiva kaevandav AS Saare EPT sattusid konflikti, kuna laevaehitaja soovib laiendada oma tootmishoone Saare EPT käsutuses olevale liivakarjääri territooriumile.

Mõlemale ettevõttele on samale merealale väljastatud ka vee erikasutusluba.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 58 korda, sh täna 1)