Saare maavalitsus palkas bussiliikluse järelevaataja

Saare maavalitsus sõlmis eile käsunduslepingu, mille kohaselt hakkab MTÜ Reisijate Veo Kontroll jälgima, et bussifirmad täidaksid korrektselt maakonna bussiliinide teenindamiseks sõlmitud lepinguid.

Saare maavalitsuse arengu- ja planeeringuosakonna nõunik Virge Pihel ütles Oma Saarele, et lepingupartneri ülesandeks on kontrollida piletimüüki, busside graafikust kinnipidamist, busside seisukorda jm avaliku teenindamise lepingutest tulenevat.
MTÜ Reisijate Veo Kontroll hakkab tegelema ka piletikontrolliga, kuid seda ainult infokogumise tasemel.

Vaja on tõendeid

“Uute liinidega ja ka liinikärbetega seoses on mõnigi inimene n-ö külajutu tasemel öelnud, et bussijuht ei taha piletiostjale piletit anda, tõendeid selle kohta aga pole,” rääkis Pihel. Kuna hetkel ei ole maavalitsusel võimalust palgata ametnikku piletikontrolliks, siis peab Reisijate Veo Kontrolli edastatav info näitama, kas vastava teenistuja palkamine edaspidi on vajalik.

Samas fikseerivad kontrolörid lisaks piletite olemasolule ka muid bussidele kehtestatud tingimusi – busside korrasolekut, nende suuruse vastavust reisijate arvule, puhtust, temperatuuri jm.
Mitmel pool Eestis tegutseva MTÜ Reisijate Veo Kontroll projektijuht Väino Moor kinnitas, et nende kogemuse kohaselt tegelevad paljud bussijuhid petmisega.

“Bussijuhid püüavad meie kontrolle küll üle kavaldada, kuid see saab olema raske,” lubas Moor. Iga piletita sõidu kohta teeb Reisijate Veo Kontroll akti ja selgitab välja piletita sõitmise põhjuse.
Piletita reisijal palutakse osta pilet ja kui reisija keeldub, võib asi tipneda ka politsei väljakutsumisega. Iga kuu viiendaks kuupäevaks esitab Reisijate Veo Kontroll Saare maavalitsusele oma tegevuse kohta aruande.

Kasulik ka bussifirmale

Bussifirma GoBus Saaremaa juht Margus Männik ütles, et bussijuhtide kontrollimine on teretulnud ka bussiettevõtte poolt vaadatuna.
“Samas on piletivargused maakonnasiseselt juba reisijate poolt elimineeritud, sest kui reisija jätab täna bussijuhilt pileti võtmata, siis homme näitab statistika, et sõitjaid pole ja liin pannakse kinni,” osutas Männik. “Sõitjad ise on väga huvitatud, et nad alati pileti saaksid.”
Virge Piheli sõnul kestab Saare maavalitsuse ja MTÜ Reisijate Veo Kontroll vahel sõlmitud leping 2010. aasta lõpuni.

Lepingu rahaline maht kuus on kuni 25 000 krooni, kokku võib lepingu maksumuseks kujuneda kuni 330 000 krooni. Lepingu kohaselt tuleb kõik liinid üle kontrollida vähemalt kord kvartalis.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 43 korda, sh täna 1)