Maakonna omavalitsusjuhid järgmiseks neljaks aastaks (1)

Jätkame 2009. aasta kohalike omavalitsuste valimiste järel ametisse nimetatud omavalitsusjuhtide tutvustamist. Iga omavalitsus on omanäoline, probleemid on aga erinevad. Näiteks Valjala vallajuhid on oma üldplaneeringu menetlemisega jõudnud seisu, kus pole enam võimalik arugi saada, mis nende planeeringuga riigi bürokraatiamasinas toimub.

LAIMJALA VALD

Aarne Lember, volikogu esimees: Laimjala valla üks eelistest on see, et me ajame oma asju tasa ja targu ning kompromisse otsides. On meilgi omad probleemid, aga me arutame neid, vaidleme, lõpuks lepime kokku ja teeme ära. Inimesed on arusaajad, suheldakse, see kõik kergendab meie tööd volikogus. Veel selle aasta lõpuks saame valmis rahvamaja uue lava.

Tuleva aasta plaanides on meil esikohal vallateede remont. See sõltub aga omakorda sellest, kui palju riik meile tuleva aasta eelarvest raha eraldab. Maakorraldus on peaaegu läbi, probleemseid asju enam ei ole, jäänud on vaid vabade riigimaade kinnistamine ja müük. Esialgu mingeid suuremaid investeerimisobjekte plaanis pole, küll aga kavatseme suuremat tähelepanu pöörata külade arengule. Aitame kaasa seltsitegevuse korraldamisele, äsja moodustasime volikogus maaelu komisjoni.

Vilmar Rei, vallavanem:
Arengukava on meil aastani 2013 olemas, seda tuleb järgnevateks aastateks edasi koostada. Lõpusirgel on valla üldplaneeringu koostamine, loodame selle peagi kehtestada. Jätkame rannaalade planeeringuga. Kui rääkida investeeringutest, siis hetkel on pooleli Muhu hooldekodu rajamine, milles Laimjala vald osanik on. Külade meetme abil kavandame mänguväljakute rajamist. Ka rahvamaja remonti tuleb veel jätkata.

Kindlasti vajavad rohkem tähelepanu vallateed. Tuleva aasta eelarve tegemine käib ja me oleme ka seekord suhteliselt konservatiivsed, sest võib arvata, et see päris põhi laekumistes võib alles kevadeks kätte jõuda. Aga paneme end valmis ka uueks majandustõusuks. Mulle meeldib see, et volikogu komisjonid teevad väga head tööd, seal vaieldakse tõstatatud probleemid selgeks ja volikogu jaoks jääb vaid otsuste tegemine.

VALJALA VALD

Liilia Eensaar, volikogu esimees: Valjala vallas jätkub elu samas rütmis, pooleliolevate asjadega tuleb edasi minna. Käsil on maalinna detailplaneering, aleviku detailplaneering, volikogu eelmise koosseisu ajal koostatud arengukava tuleb üle vaadata ja selle järgi peabki meie elu toimuma. Kindlasti osaleme külaseltside tegevuse toetamises ja jätkame nende projektide kaasfinantseerimist.

Kahju on muidugi sellest, et meie üldplaneering on jäänud toppama keskkonnaministeeriumi bürokraatiarägastikku. Vahel on küll selline tunne olnud, et võtame selle ilma nende kooskõlastuseta vastu, aga küllap tekiks siis taas juriidilisi probleeme. Aga väga positiivne on see, et meie eelmine volikogu koosseis oli väga üksmeelne ja seekord tuli meil palju uusi asjalikke inimesi juurde.

Eelarve kevadine korrigeerimine oli täpne ja sel aastal lisaeelarvet enam tegema ei pea. Esimene töö on muidugi 2010. aasta eelarve kokkuviimine sellega, mida riik meile tulupoolele välja pakub.

Kaido Kaasik, vallavanem: oleme saanud eelnevatel perioodidel üsna palju investeerida, selle tõttu arvan, et aeg on pöörata suuremat tähelepanu inimestele, kes meil elavad. Järjest rohkem oleme suutnud neid kutsuda vallaga koostööle, samuti ka koolitustele, et anda kõigile kogemusi meeskonnatööks.

Lähiaastatel on eelarvetega kitsas, tulubaas näitab vähenemist, peame oma kulutused hästi põhjalikult üle vaatama ja vajadusel olema valmis kokkuhoiuks. Kui rääkida mingist suuremast tegemisest lähiajal, siis on meil kavas koostöös riigiga teha ilusaks kiriku lähiümbrus ja ümber ehitada aleviku keskel olev liiklusohtlik kolmnurk. Valla osaks jääb tänavavalgustuse väljaehitamine, riik korrastab tee ja ehitab kõnnitee.

Kindlasti lööme kaasa terviseedendamise programmides, kavas on rajada terviseradasid ja noortepark. Suurim mure on meie üldplaneering, selle menetlemine on riigi bürokraatia tõttu juba naljanumbriks kujunenud. Meile on jäänud arusaamatuks, mis toimub. Aga eks me pea selle ikka ka järjepeale saama.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 38 korda, sh täna 1)