Kuressaare linn kavandab positiivset lisaeelarvet (5)

Olles aprillis koostanud negatiivse lisaeelarve, on Kuressaare linnavalitsus nüüd esitanud linnavolikogule kinnitamiseks positiivse lisaeelarve.

Selgituskirjas lisaeelarvele märgitakse, et seoses EURIBOR-i muutumisega on vähenenud kulud laenuintressi tasumiseks ja sellest tulenevalt on kokkuhoid 1 181 300 krooni.

See summa suunatakse näiteks tasumaks uue kergliiklustee tänavavalgustuse eest. Samuti on selgunud, et kuna Kuressaare merepäevadele ei leitud piisavalt sponsoreid, siis on täiendavaks toetuseks vaja 150 000 kr. Lasteaedade ja koolide kohamaksude tasumiseks on täiendavalt vaja 373 000 krooni. Kohamaksu makstakse teiste omavalitsuste koolides ja lasteaedades käivate, kuid Kuressaare linna elanikeregistrisse kantud laste eest.

Kuna Kuressaare linn osaleb Saare maakonna brändi koostamise ja turundusprojektis, siis on selleks tarvis eraldada 146 000 krooni. Avaliku valveteenuse lisavajadus on 12 000 krooni.
Riigieelarve muudatustest tulenevalt vähenesid summad hariduskuludeks 508 001 krooni võrra. Kultuuriministeerium omakorda vähendas maakonna keskraamatukogu ja linnateatri tegevustoetust kokku ligi 34 000 krooni ulatuses.

Riigieelarvest on tulnud täiendavad vahendid riikliku toimetulekutoetuse maksmiseks summas 470 819 krooni. Laekunud on ka üle poole miljoni krooni merepäevade projektitulu, mis suunatakse ürituse korraldamiskuludeks, ja linnateatri piletitulu, mis läheb töötasudeks etenduste eest.

Füüsilise isiku tulumaksu laekumine on olnud 5% võrra parem kui eelarves oli seni arvestatud. Juhul kui aasta viimastel kuudel on laekumine sama, mis oktoobris, on oodata 4,5-protsendilist ülelaekumist.
Raha jääb üle ka riigi poolt omavalitsustele määratud kohustuste korra muutmise tõttu, seega ei võta linn eelarvesse kavandatud laenu summas 5 000 000 krooni.

Eelarvesse on laekunud AS-i Saaremaa Golf 100 aktsia müügitulu summas 2 500 000 krooni.
Plaanitakse ka kulude vähendamist seoses linna 5. lasteaia rekonstrueerimise muutusega (785 000 kr) ning turismiinfokeskuse rekonstrueerimise summa väheneb 200 000 krooni. Võetud laenude tagasimaksete ja intresside tasumiste kulud vähenevad kokku ligi 1,9 miljonit krooni.

Linn kavatseb tekkinud lisaraha eest osta eest Pikk tn 69B kergliiklustee aluse maa, mis läheb maksma 137 100 krooni. Suurim ost oleks siiski Saaremaa Golfi aktsiakapitali suurendamiseks ettenähtud emissioonis osalemise tulemusena 200 aktsia ost 5 200 000 krooni eest. Kuna golfiettevõte on linnale võlgu, siis kujuneks reaalseks väljaminekuks 2 700 000 krooni.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 21 korda, sh täna 1)