Linnapea paigas, valitsus poolik (24)

Linnapea paigas, valitsus poolik

LOOBUS: Piret Pihel keeldus üleeile abilinnapeaks kandideerimast, sest ei soostunud hariduskomisjoni esimehe kohal nägema koolijuhti.
Foto: Peeter Kukk

Olles aastaid olnud üksmeelne ja rahulik, pakkus Kuressaare linnavolikogu oma uue koosseisu teisel istungil huvitavaid momente alates sellest, et ei suudetud täielikult kinnitada linnavalitsust, kuni selleni välja, et koalitsioonierakonna liige Toomas Takkis ei osutunud valituks revisjonikomisjoni.

Üks väheseid väga olulisi otsuseid, milles 21-liikmeline volikogu üksmeelele jõudis, oli linnapea valimine. Ühehäälselt valiti linnapeaks tagasi Urve Tiidus, kes märkis oma kõnes, et on nelja aasta jooksul palju õppinud ja tema eesmärgiks on kindlasti linna kodanikkonna heaolu eest hoolitsemine.

Järgmise punktina kinnitas volikogu viieliikmelise linnavalitsuse struktuuri, kuhu kuuluvad linnapea, abilinnapead majanduse alal, hariduse ja kultuuri alal ning sotsiaalalal. Lisaks linnavalitsuse liikme õigustega arenguosakonna juhataja.

Üllatusena käis linnapea kinnitamiseks välja siiski vaid kaks nime: majanduse abilinnapea Kalle Koovi ja sotsiaalala abilinnapea Argo Kirsi. Linnapea tehtud ettepaneku poolt hääletas 13 volikogu liiget, vastu oli neli ja kehtetuid sedeleid oli neli. See näitas esimest korda selgelt ära, et koalitsioonis täielikku üksmeelt ei ole.

Kehtiva koalitsioonileppe kohaselt peaks Reformierakonnal, IRL-l ja Sotsiaaldemokraatidel olema 21 kohalises volikogus 16 häält.

Linnapea Urve Tiidus ütles, et kindel hariduse ja kultuuri ala abilinnapea kandidaat Piret Pihel loobus kohast alles eelmisel päeval enne volikogu. Linnapea lisas, et uue katsega linnavalitsus kokku saada tullakse volikogu ette detsembris.
IRL-le kuuluva arenguosakonna juhi kohale kandidaadi puudumise kohta ütles Toomas Takkis, et neil on olemas küll paar kandidaati, kuid otsust veel tehtud ei ole. Seda enam, et eilseks ei olnud neil kohustust seda veel esitada.

Koovi ja Kirsi abilinnapeadeks suundumise tõttu kinnitati volikogu asendusliikmeteks Jaan Lember ja Reet Truuväärt, kellest viimane kohe koha ka sisse võttis.

Kokkulepped ei pidanud

Paljudele üllatuseks abilinnapea kohast loobunud Piret Pihel ütles Oma Saarele, et otsus tuli raskelt ning on kahetsusväärne, et see pidi nii minema. Pihel põhjendas, et otsuse ajendiks sai nende kokkulepete mittetäitmine, mis olid olnud eelduseks, et ta selle ametikoha vastu võtab. “Kokkulepped on selleks, et neid täidetaks,” lausus Pihel. “Algselt sõlmitud kokkulepped muutusid aga ajapikku ebamäärasemaks ja hägustusid.”

Ühe asjana tõi Pihel välja, et koalitsioonipartnerite kokkuleppesse ei läinud sisse näiteks konkreetne punkt, mis oleks välistanud linna allasutuse juhi tegutsemise volikogu komisjoni esimehena. Esialgses variandis oli see selgelt sees.

“Abilinnapea ametikohal peaksin viima ellu poliitikute otsuseid, mida ma haridusvaldkonda hästi tundva inimesena õigeks ei pea, saamata neid otsuseid mõjutada,” märkis Pihel, lisades, et kuna hariduses on ees ootamas väga rasked ajad, siis poliitilist tuge omamata on abilinnapea ametis väga raske olla.

Takkisele vesi peale

Üllatused jätkusid järgmise päevakorrapunktina kavas olnud revisjonikomisjoni juhtkonna ja liikmete valimistel.
Volikogu esimees Erik Keerberg esitas komisjoni esimehe kandidaadiks Piret Sarjase, aseesimehe kandidaadiks Allan Niilsi, liikmeteks Aivar Aru ning juba eelmise volikogu koosseisu ajal samas komisjonis piike murdnud endise komisjoni esimehe Lea Kuldsepa ja eelmise volikogu esimehe Toomas Takkise. Kandidaadid olid omakorda esitatud fraktsioonide poolt.

Lea Kuldsepp soovis kohe sõna ja ilmselgelt Takkisele vihjates märkis, et tema arvates ei tohiks linna allasutuse juht olla revisjonikomisjoni liige.
Hääletustulemused näitasid, et Kuldsepa arvamust toetas enamik volinikest. Kui Sarjas ja Niils valiti ühehäälselt, Aru ja Kuldsepp ühe vastuhäälega, siis Toomas Takkis sai 8 poolthäält ja 12 vastuhäält. Volikogu otsustas seega kinnitada esialgselt viieliikmelisena mõeldud komisjoni neljaliikmelisena.

Seda, et koalitsioon pole ühtne, näitas ka volikogu komisjonide esimeeste ja aseesimeeste valimine.
Volikogu esimehe poolt nimetatud kandidaadid esimeeste kohale olid: keskkonna- ja ehituskomisjoni esimees Toivo Alt, rahanduskomisjoni Tiit Sarapuu, sotsiaalkomisjoni Jaanis Prii, kultuurikomisjoni Ly Kallas, hariduskomisjoni Viljar Aro, linnakodanikukomisjoni Anti Toplaan.
Taas kord võttis sõna Lea Kuldsepp, öeldes, et hea tava on olnud, et koolijuht hariduskomisjoni ei juhi, ja esitas hariduskomisjoni esimehe kandidaadiks ka Piret Piheli.

Olgugi et see koht on kokkuleppega määratud IRL-le, nõustus Pihel kandideerima. See näitas ka selgelt ära, milline oli olnud see komistuskivi, mis sai saatuslikuks Piheli nõusolekule hakata abilinnapeaks.
Komisjonide esimeeste valimisel said siiski paika kõik esialgselt esitatud isikud. Aro ja Piheli valimine lahenes häältega 13 : 7 Aro kasuks. Taas kord ei suutnud koalitsioon oma varem sõlmitud kokkulepet täies mahus täita.

Golf sai viis lisamiljonit

Lisaks linna positiivse lisaeelarve II lugemisele suunamisele otsustas linnavolikogu toetada ka linna osalemist AS-i Saaremaa Golf täiendavas aktsiaemissioonis, ostes aktsiaid 5,2 miljoni krooni eest.
Otsuse poolt hääletasid nii koalitsioon kui ka opositsiooniline Keskerakonna fraktsioon, kes varem on golfiettevõttesse raha paigutamise kohta teravalt sõna võtnud.

Fraktsiooni esimehe, paar päeva tagasi golfiettevõtte juhi kohalt lahkunud Aivar Aru sõnul tuleb siiski arvestada, et linn on ettevõttes suurosanik ja äriühingus ei saa teistmoodi käituda. “Väikeaktsionärid ju panustavad ka,” ütles Aru.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 73 korda, sh täna 1)