Maaettevõtjad soovivad mitmekesistamise meetmele 200 miljonit krooni juurde

Kümme maaettevõtjat tegi põllumajandusministeeriumile ettepaneku suurenda majandustegevuse mitmekesistamise meetme 2008. aasta suurprojektide taotlusvooru eelarvet 200 miljoni krooni võrra.

2008. aastal toimunud suurprojektide taotlusvooru (meede 2.12) eelarve oli 121,4 miljonit krooni. Kokku esitati taotlusvooru raames 114 taotlust toetussummas 377,3 miljonit krooni, heaks kiideti 38 projekti.
Ühispöördumise esitajad leiavad, et meetme 2008. aasta taotlusvooru eelarve suurendamine 200 miljoni krooni võrra aitab euroraha kiiremini kasutusele võtta.

Kehtiva korra kohaselt jagatakse raha hindamise tulemusel moodustatud paremusjärjestuse alusel taotlustele, mis on saanud hindamiskomisjonilt vähemalt 20 hindepunkti. 2008. aasta taotlusvoorus said vajalikud 20 hindepunkti 109 ettevõtet, kuid vastavalt vooru esialgsele eelarvele jagati toetusraha ainult 38 taotlejale, kes said hindamiskomisjonilt vähemalt 29,5 punkti.

“Tekib küsimus, miks riik piirab positiivseid taotlusi täiendavalt eelarve kriteeriumiga olukorras, kus ühiskonnas on vajadus EL toetusraha võimalikult kiiresti investeerida. Mis mõte on antud ettevõtjal kulutada uuesti aega ja raha järgmistes taotlusvoorudes, kui kõik nad on juba täpselt sama määruse kriteeriumidele vastava ja hindamiskomisjoni poolt heaks kiidetud taotluse esitanud,” küsivad ettepaneku esitajad.

Maaettevõtjad leiavad, et antud juhul on kõik 109 ettevõtet õigustatud investeeringutoetust saama, kuna hindamiskomisjon on neid nõuetekohaselt hinnanud, andes igale toetusele vähemalt 20 punkti. Sellega hoiaks ka PRIA täiendavate menetluskulude pealt kokku nii ametnike tööaega kui ka sellega kaasnevaid finantskulutusi.

Praegu kulub PRIA-l kõnealuste taotluste menetlemiseks rohkem kui viis kuud, väikeprojektidel isegi ligi seitse kuud. “Seitsme kuuga võib ärikliimas palju muutuda. Pidev ootamine, et äkki toetusraha ei saa, paneb taotleja mõtlema alternatiivsetele tegevustele,” viitavad maaettevõtjad.

Põllumajandusministeeriumi pressiesindaja Karina Loi ütles Oma Saarele, et ministeerium omalt poolt analüüsib täiendavalt maaettevõtluse investeeringute vajadusi ning meetme eelarve senist kasutamist ja kujundab selle põhjal lõpliku otsuse 2008. aasta suurprojektide taotlusvooru eelarve suurendamise vajaduse kohta lähiajal.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 13 korda, sh täna 1)