Politseiametnik – karistaja või ennetaja? (4)

Politseiametnik – karistaja või ennetaja?

 

Ühiskonnale on juba väga ammusest ajast jäänud mulje, et politsei on loodud inimestele pinnuks silma. Ikka veel võib kuulda, kuidas vanemad politseinikku nähes oma pisut ulakatele võsukestele ütlevad: “Näed, seal on politseinik. Kui sa kohe korralikult käituma ei hakka, viib ta su vangi.”

Olen ka ise seda lapsena kogenud ja peab tõdema, et mingi müstiline kartus on endalgi veel hinges, kui täna kuskil politseid näen.

Politseinik on eelkõige ennetaja

Miks on tekkinud selline arusaam, et politsei on üksnes karistav organisatsioon, kes ei lase noortel koolimaja nurga taga suitsu kimuda ega “ralliässadel” maanteel tipptunni ajal kiiruskatseid teha? Võib-olla peitub põhjus eelkirjeldatud hirmutamistaktikas või hoopis kogemustes, mida inimesed on saanud, kui nad ise või nende sõbrad on seadust rikkunud.

Jah, seaduste rikkumise eest karistamine või korrale kutsumine on osa politseitööst, kuid see pole ainus ülesanne, millega nad tegelevad.
Laiemale üldsusele on ehk teadmata, et politseitöö põhiline prioriteet on hoopis ennetamine. Täpsemalt, alaealiste vastu ja nende poolt toimepandud õigusrikkumiste ennetamine. Ennetamine, mitte karistamine, kiusamine või ahistamine, nagu arvatakse.

Ennetustöö planeerimisel lähtutakse politseile pandud kohustustest ja väga suurel määral ka kohalikust olukorrast, vajadustest ja võimalustest. Peamine sihtgrupp, kellele ennetustegevus on suunatud, on küll alaealised, kuid järjest rohkem oleme hakanud oma tegevust suunama ka lastevanematele, eakatele ja ka näiteks kooliõpetajatele.

Käesoleval aastal viis Lääne politseiprefektuur läbi üle tuhande ennetusürituse. Need viidi ellu 123 ametniku poolt ning nende ettevalmistamiseks ja läbiviimiseks kulus 1500 töötundi. Ennetustöö on peamiselt projektipõhine. Väga palju käiakse loenguid lugemas, esinetakse meedias. Tänavu pidasid Lääne politseiprefektuuri töötajad ligi 600 süüteoennetuslikku loengut, mida kuulas kokku 34 591 huvilist. Seega sai loengutest osa umbes sama palju inimesi, kui on Saaremaal elanikke. Lisaks artiklid ja avalikud esinemised. 

Projekte viisid Lääne politseiprefektuuri ametnikud sel aastal läbi 25. Lisaks viivad oma õpingute raames projekte läbi ka sisekaitseakadeemia politseikolledži Paikuse politseikooli kadetid, kasvatades politseiprojektide arvu 40-le ja ennetustööd oluliselt mitmekesistades.

Helkur on odavaim elukindlustus

Projektide raames viiakse läbi erinevaid ettevõtmisi alates loengutest ja lõpetades mitmepäevaste lastelaagritega. Teemadest tõusevad kindlalt esile liiklus, vägivald, sõltuvusained. Uute teemadena on lisandunud internetikuritegevus ja raudteeohutus.

Lisaks viiakse läbi ka üldpreventiivseid üritusi ja kampaaniaid. Hea näitena võib siin tuua praegu käivat helkuri kontrolli kampaaniat Lääne politseiprefektuuri kuues maakonnas, kus politsei kontrollib helkuri kui odavaima elukindlustuse olemasolu kodanikel. Kellel helkur puudu, ei saa mitte karistada, vaid hoopiski päästva helkuri omanikuks.

Rääkides süüteoennetuslikust tööst politseis, ei saa me mainimata jätta ka koostööpartnereid, kes nii nõu, jõu kui ka rahaga ühisele eesmärgile kaasa aitavad. Ilma toetajateta ei saaks me teha nii ulatuslikku ja efektiivset ennetustööd. Kohalikud omavalitsused ja alaealiste komisjonid toetavad igal aastal vastavalt oma võimalustele Lääne politseiprefektuuri ettevõtmisi ja rahastavad lisaks ka teiste asutuste ennetusalast tegevust, mis on politseitööle toeks.

Hea ja jätkuv koostöö toimib nii Lääne regionaalse maanteeameti kui ka Lääne-Eesti päästekeskusega. Rahaliselt on Lääne politseiprefektuuri märkimisväärselt toetanud hasartmängumaksu nõukogu. Maakondlikult aitavad politsei ennetustööle kaasa mitmed eraettevõtted ja firmad.

Nii trahvi määramine seaduserikkumise eest kui ka õigusrikkumiste ennetamine peavad silmas ühte ja sama eesmärki – aidata ära hoida halvimat! See, millise variandi inimene endale valib, on juba igaühe enda teha ehk siis igaüks teab ise, kas politsei on tema jaoks karistaja või ennetaja.

Kristi Kais
Lääne politseiprefektuuri
korrakaitseosakonna preventsiooni- ja
patrullitalituse vanemspetsialist

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 63 korda, sh täna 1)